کارگاه مجازی
اولین نیستیم ...!! اما بهترینیم
پنجشنبه 29 تیر 1391 :: نویسنده : هادی مالک

سفر به فضا سی سال بعد


پژوهشگران در ناسا، اِسا و سایر آژانس‌ها و سازمان‌های فضایی دنیا تلاش می‌کنند با طراحی فضاپیما‌های پیشرفته تا جایی که امکان دارد، آینده سفر‌های فضایی برای بشر همانند سفرهای هوایی کنونی آسان و متعارف شود.

در پی برنامه حمل و نقل فضایی پیشرفته، طرح‌های فضایی پیشرو توسعه داده می‌شوند و نقشه راه پروازهای فضایی سرنشین‌دار شکل می‌گیرد. در این راه، فعالیت‌ها و ایده‌های جذابی همچون پیشرانش ضدماده، سنجش‌های آزمایشی پیشران‌های موشکی، سامانه‌های پرتابی ریلی مغناطیسی و سامانه‌های پیشرانش سبز در حال جوانه زدن در ناسا، اِسا و سایر آژانس‌ها و سازمان‌های فضایی هستند.

شاتل‌های فضایی 30 سال بود که برنامه‌های فضایی را به اجرا در می‌آوردند و اکنون دیگر زمان بازنشستگی آن‌ها فرا رسیده است. با گذشت زمان و با به وجود آمدن نسل‌های جدیدتر فضاپیماها، ناسا، اسا و دیگر آژانس‌ها و سازمان‌های فضایی در تلاش هستند که مسافرت‌ها و ماموریت‌های فضایی آینده، ارزان تر، ایمن‌تر و مطمئن‌تر صورت پذیرد.

سفر به فضا سی سال بعد

نسل‌های بعدی فضاپیماها و اهداف آن‌ها

پس از برنامه‌های آپولو، سایوز و شاتل‌های فضایی که نسل نخست فضاپیماها هستند، نسل‌های دیگری نیز در حال توسعه بوده و قرار است سفرهای فضایی در آینده توسط آن‌ها آسان‌تر و ایمن‌تر شوند. با پرتاب شاتل فضایی کلمبیا در تاریخ 12 آوریل 1981 از مرکز فضایی کندی، نخستین ماموریت شاتل‌های فضایی آغاز شد و رویای بشر برای به کار بردن فضاپیماهایی که قابل استفاده مجدد باشند به واقعیت پیوست.

از آن زمان ناسا 135 بار شاتل‌های فضایی را به فضا فرستاد ولی هزینه ماموریت‌های فضایی فقط اندکی تغییر کرده بود و این در حالی است که چه شاتل فضایی باشد و چه از سایر فضاپیما‌ها استفاده شود، هزینه پرتاب هر کیلوگرم به فضا در حدود 22 هزار دلار است.

با اینکه شاتل‌های فضایی، قابل استفاده مجدد بودند ولی ماموریت‌های شاتلی با هزینه‌های زیادی انجام می‌پذیرفت. تعداد شاتل‌ها به نسبت کم بود و هر پرتاب شاتل فضایی در حدود نیم میلیارد دلار هزینه در بر داشت.

با این تفاسیر به نظرمی‌رسد که بازنشستگی شاتل‌ها به موقع بود. نسل‌های جدیدی از فضاپیماها در حال تولد هستند که جایگزین شاتل‌ها شوند.

از نگاه سازمان‌های معتبر فضایی دنیا، سه نسل بعدی از فضاپیماها و اهداف آن‌ها عبارتند از:

نسل دوم- از سال 2012 میلادی به بعد:

افزایش ایمنی پرواز به طوری که احتمال تلفات جانی سرنشین‌ها به یک ده هزارم برسد.

کاهش هزینه پرتاب از حدود 22000 دلار برای هر کیلوگرم بار به حدود 2200 دلار

اضافه شدن وسایل نقلیه قابل استفاده مجددی همانند ونچراستار (یک پرنده فضایی) و هوا_فضاپیماهای بخش خصوصی

نسل سوم- از سال 2025 میلادی به بعد:

کاهش احتمال تلفات جانی سرنشین‌ها به یک میلیونیم

کاهش هزینه پرتاب به حدود 220 دلار برای هر کیلوگرم بار

آغاز ایجاد خطوط پرواز فضایی (اسپیس لاین‌ها هماندد ایرلاین‌های امروزی)

نوع جدیدی از فضاپیماها که هیچگونه سوخت متعارف شیمیایی مصرف نمی‌کنند، در حال متولد شدن هستند. این نوع از فضاپیماها با استفاده از آهنرباهای الکتریکی، انسان‌ها را به دور ترین نقاط ممکن در فضا هدایت خواهند کرد

نسل چهارم- از سال 2040 میلادی به بعد:

تفاوتی بین خطوط هوایی و خطوط فضایی نباشد

فضاپیماها آنقدر ایمن شوند که نیازی به سامانه‌های گریز، فرار و نجات نباشد

فراهم ساز ی پیشرانه‌های پیشرفته شامل لیزرها، الکتریک، ضد ماده، پلاسما و ...

در بخش‌های بعدی این گزارش سامانه‌های نوینی معرفی می‌شوند که پرواز‌های فضایی آینده با به کارگیری آن‌ها شکل خواهند گرفت.

پیشرانش الکترومغناطیسی برای پرتاب‌های فضایی آینده

نوع جدیدی از فضاپیماها که هیچگونه سوخت متعارف شیمیایی مصرف نمی‌کنند، در حال متولد شدن هستند. این نوع از فضاپیماها با استفاده از آهنرباهای الکتریکی، انسان‌ها را به دور ترین نقاط ممکن در فضا هدایت خواهند کرد.

در دماهای بسیار پایین و پس از اولین نانو ثانیه‌هایی که الکتریسیته به جریان می‌افتد آهنربای الکتریکی یک رفتار غیر عادی از خود نشان داده و شروع به نوسان می‌کند. دانشمندان معتقدند اگر این نوسان در یک راستا ادامه پیدا کند می‌تواند انرژی و ضربه لازم برای فرستادن یک فضاپیما را فراهم کند. در حالی که سریع‌تر از فضاپیماهای معمولی حرکت کرده و مسافت بیشتری را نیز طی می‌کند. دانشمندان اظهار می‌کنند که احتمالا می‌توان از سال 2014 روند توسعه موشک‌های فضایی با پیشرانش الکترومغانطیسی را آغاز کرد.

سفر به فضا سی سال بعد

پیش‌رانش آب داغ، سفر سبز به فضا با آب

آب می‌تواند به عنوان سیال محرک برای فرستادن فضاپیماها و شبه شاتل‌های فضایی آینده به فضا استفاده شود. منظور از شبه شاتل‌ها، فضاپیماهایی هستند که همانند شاتل‌ها عمل می‌کنند و حتی ظاهری شبیه به آن‌ها دارند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پیشرانش آب داغ یک انتخاب جذاب برای کاربرد‌هایی است که نیازمندِ نیروی پیشران (تراست) بالا در مدت زمان کوتاه هستند. پیشرانش آب داغ، برای سامانه‌هایی که به کمک آن‌ها فضاپیما‌های شبیه به شاتل به سرعت لازم جهت بلند شدن از روی زمین و سپس ورود به فضا می‌رسند، انتخابی بسیار مناسب است.

آسانسور‌های فضایی، حقیقت یک رویا

سامانه جدیدی در حمل و نقل فضایی در حال توسعه است که مسافرت به مدار زمین آهنگ را به عنوان یک رویداد روزانه ممکن خواهد ساخت و از نظر اقتصادی بسیار با صرفه است. آسانسورهای فضایی سامانه‌های هستند که از نوارهای کامپوزیتی نانولوله های کربنی استفاده می‌کنند. این نوارها از یک طرف به سکویی در داخل اقیانوس و از طرف دیگر به یک وزنه تعادل در 100000 کیلومتری سطح زمین در فضا بسته خواهند شد. بالاروهای مکانیکی به نوار متصل شده و انسان‌ها و سایر محموله‌ها را به فضا خواهند برد.

آسانسورهای فضایی بسیار با صرفه هستند و هر کیلوگرم بار را با هزینه حدود880 دلار به فضا خواهند برد. احتمالاً تا سال 2018 آسانسورهای فضایی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

موشک‌های هواتنفسی، موجوداتی آهنی که نفس خواهند کشید

سفر به فضا سی سال بعد

یکی از طرح‌های ناسا درباره‌ فناوری پیشرانشی است که مسافرت فضایی را بسیار کم هزینه‌تر خواهد کرد. در یک تلاش برای کاستن بار فضا‌پیما هنگام پرتاب، مهندسان ناسا یک پیشران موشکی نوین را طراحی کرده‌‌اند که نیازی به اکسید کننده ندارد.

به جای آن یک پیشران موشکی هواتنفسی، هنگامی که فضاپیما به سوی مدار می‌رود، اکسیژن را از هوا خواهد گرفت تا سوخت را با آن هوا بسوزاند. البته پیشران‌های جت، سال‌های بسیاری است که فرایند مشابهی را به کار می‌گیرند.

به کار گرفتن هوای جو برای پیشران‌های جتی فرا‌صوت و راندن یک فضاپیما‌ی سبک وزن با آن، سرانجام، هزینه‌های جای دادن فضاپیما در مدار را کاهش خواهد داد. یک راه خوب برای کاستن هزینه‌ها حذف کردن اکسید کننده‌های سنگین وزن است که امروزه آن‌ها را برای سوزاندن سوخت به مدار می‌فرستند. فناوری‌های پیشرانش موشکی هواتنفسی توانایی رساندن مردم عادی به فضا را در درون خود نهفته دارند.

پیشرانش لیزری برای فضاپیماهای سبکِ سوار بر نور

بیش از بیست سال پیش، ایالات متحده، گسترش یک سامانه‌ پدافندی موشکی را آغاز کرد و نام رمزِ "جنگ‌ ستارگان" را برای آن گزید. این سامانه طراحی شده بود تا موشک‌هایی را که دیگر کشور‌ها پرتاب می‌کردند، شناسایی و ردیابی کرده و با لیزر مورد اصابت قرار دهد.

در حالی که این سامانه برای کاربرد‌های جنگی طراحی شده بود، پژوهشگران کاربرد‌های زیاد دیگری برای این لیزر‌های پرتوان پیدا کردند. یکی از این کاربرد‌ها در صنعت فضا است و در حقیقت روزی خواهد رسید که لیزر‌‌ها، فضاپیما‌ها را به سوی مدار و سیاره‌های دیگر برانند.

ایده‌ اساسی در پیشرانش نوری به کارگیری لیزر‌های زمین پایه است تا هوا را به سوی نوک وسیله حمل و نقل گرم کرده تا محترق شود و فضا‌پیما را به جلو براند. در حقیقت اگر این ایده کارگر شود یک سامانه‌ی جادویی دیگر توسط مهندسان تولید شده است زیرا پیشرانش نوری هزاران بار سبک‌تر و کارا‌تر از پیشران‌های شیمیایی راکتی خواهد بود و هیچ‌گونه آلودگی برای محیط زیست نیز تولید نخواهد کرد.

استفاده از واکنش‌های دما بالا در فضاپیماهایی با پیشرانش گداخت هسته‌ای

امروزه رفتن به مریخ و دیگر سیارات با پیشران‌های موشکی معمولی (به علت هزینه‌های بالا و خطراتی که ممکن است به وجود آیند)، دیگر امکان پذیر نیست. به همین علت، سامانه‌های پیشرانش گوناگونی در حال توسعه هستند.

یکی از این سامانه‌ها، سامانه‌ پیشرانش گداخت (جوش) هسته‌ای است. به طور اساسی، فضاپیماهای گداخت هسته‌ای، طراحی شده‌‌اند تا گونه‌های مشابهی از واکنش‌های دما بالا را که در هسته‌ خورشید رخ می‌دهند، باز آفرینی کنند.

انرژی بسیار زیادی که از این واکنش‌ها تولید می‌گردد از پیشران به بیرون رانده شده و از آن نیروی پیشرانش تولید می‌شود. با به کار گرفتن این گونه از سامانه‌ پیشرانش، یک فضاپیما می‌تواند تنها در مدت زمان سه ماه به مریخ برسد(حتی شاید کمتر!). در حالی که با پیشران‌های موشکی معمولی دست کم هفت ماه طول می‌کشد تا یک فضاپیما را به مریخ رساند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 تیر 1391 :: نویسنده : هادی مالک

نرم افزار Open Source چیست؟ (١)


وقتی ما نرم افزاری را می خریم و یا آن را دانلود می کنیم ، به طور معمول نسخه ای از نرم افزار را در دست خواهیم داشت که برای استفاده آماده است. کد نرم افزار در آن وارد شده است و به همین دلیل کدهای داخلی نرم افزار برای کاربر قابل مشاهده نیست. به عبارت دیگر ، کد منبع در دسترس کاربر نمی باشد. بنابراین ، انجام هر گونه تغییرات در نرم افزار های کامپیوتری به طور معمول غیر ممکن است.

این یک مزیت به حساب می آید که توسط اکثر تولید کنندگان تجاری نرم افزار، برای جلوگیری از کپی و دستکاری در نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد.

نرم افزار open source چیست ؟(1)

کامپایل کدی است که کمک می کند تا اطلاعات به کد منبع برگردد و شانس کپی از نرم افزار را کاهش می دهد. این روش به عنوان تضمینی است که تولید کنندگان را قادر می سازد ، تولید محصولات خود را افزایش داده و در نسخه های بعدی محصول شان را با کیفیت بهتری به بازار ارائه کنند. با این حال ، یک نرم افزار منبع باز ، درست بر خلاف این است. نمونه های مختلف از نرم افزار منبع باز وجود دارند که ما معمولا برای مصارف روزانه از آن ها استفاده می کنیم.

نرم افزار open source چیست ؟(1)

نرم افزار منبع باز چیست؟

انواع مختلف نرم افزارهای کاربردی که وارد بازار می شوند ، به صورت نرم افزار هایی وجود دارند که کد منبع یا Source در آن ها وارد شده است. در این حالت کاربر تشویق می شود که تغییر یا سفارشی را در نرم افزار ایجاد کند.

نرم افزار open source چیست ؟(1)
سازندگان نرم افزار منبع باز معتقدند ، هنگامی که شما مردم را تشویق می کنید با علاقه در نرم افزار ، بتوانند کد نرم افزار را تغییر دهند ، نهایتا نتیجه مفیدتری خواهید گرفت و با این روش میزان اشتباهات در طی یک دوره از زمان به حداقل خواهد رسید
نرم افزار open source چیست ؟(1)

نمونه های بسیاری از نرم افزار منبع باز وجود دارد. برخی از این نوع نرم افزار ها که معمولا هر روز به طور منظم از آن ها استفاده می کنیم، انواع مرورگرهای وب هستند ، مانند موزیلا فایرفاکس ، که یک نرم افزار شبیه به مایکروسافت آفیس می باشد که نمونه ای از نرم افزار منبع باز است .همچنین نرم افزار سیستم عامل منبع باز ، نیز برای کامپیوتر وجود دارد.

شایع ترین سیستم عامل های منبع باز که مورد استفاده قرار می گیرند ، نرم افزار لینوکس و اوبونتو هستند. این ها انواع مختلفی از سیستم های عامل هستند ، که کاربر با توجه به نیاز خود می تواند تغییراتی را در کدهای آن نرم افزار ها به اجرا درآورد و از آن استفاده کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 تیر 1391 :: نویسنده : هادی مالک

پروژه عینک هوشمند گوگل


ری پیچ و سرگئی برین مدت زیادی است که در رویای یک وسیله هوشمند (چیزی از تلفیق عینک و هدست) برای تلفن های همراه هستند ، وسیله ای که بتواند روند جستجو و وبرقراری ارتباط  را در سراسر جهان آسانتر نماید.

اولین شایعات در مورد این پروژه گوگل ، چندین ماه پیش آنهم درباره عینک هوشمند منتشر شد ولی اکنون با توجه به مطلب منتشر شده در گوگل پلاس و چند طرح اولیه به نظر می رسد که چندان با معرفی این عینک های هوشمند فاصله نداریم.

چیزی که از طرح های منتشر شده به نظر می رسد این عینک به مانند آنچه در فیلم مردآهنی دیده می شد است و کاربر می تواند به وسیله آن پیام متنی بفرستد و همچنین از اینترنت استفاده نماید مثلا چک کند که آیا مترو تاخیر دارد یا خیر . مدیران این پروژه هدفشان از منتشر کردن این عکس ها این است که مردم ایده های خود را در مورد اینکه از این عینک ها چه می خواهند را ابراز نمایند و شرکت گوگل را با ایده هایشان در ارائه هر چه بهتر این عینک های هوشمند کمک نمایند.

در حالت خوب، استفاده از عینک گوگل به سود بشر است اما در حالت بد چه؟ در واقع آینده وسایل پوشیدنی که جالب‌ترینش تاکنون متعلق به گوگل بوده است شاید آینده زندگی بشر باشد

در این مطلب، به مزایا، معایب، آینده خوب و آینده بد این وسیله پرداخته‌ام.

اگر تاکنون درمورد کنفرانس جدید گوگل خبری نشنیده اید در اینجا به طور مختصر به آن اشاره می‌کنم :

یکی از چیزهایی که گوگل در کنفرانس اخیر خود معرفی کرد، نرم‌افزار جدیدی به نام google now بود. google now یک نرم‌افزار اندرویدی است که می‌تواند با بررسی موقعیت، سابقه رفتار و سابقه جستجوی شما، یک سری اطلاعات درست را در زمان‌های درست برایتان فراهم نماید. به طور مثال اگر شما به طور معمول در مورد یک تیم خاص جستجو می‌کنید این نرم‌افزار به شما یک صفحه از امتیازهای آخر این تیم نشان می‌دهد.

پروژه عینک هوشمند گوگل

google now با تشخیص اینکه شما در هنگام صبح در حال ترک خانه هستید، ترافیک روزانه شهرتان را در صفحه‌ای برایتان نشان می‌دهد. مثالی دیگر که نشان‌دهنده هوشمند بودن این نرم افزار است این است که اگر در تقویم گوگل خود یک جلسه را علامت‌گذاری کرده باشید، بهترین مسیر برای رسیدن به قرار را در زمان مناسب یادآوری می‌نماید.

 به نظر می‌رسد که این نرم‌افزار تازه در ابتدای راه هدف بزرگ گوگل باشد. به گمانم در ینده نه چندان دور، هنگامی که به صفحه خانگی گوگل وارد شوید این خود گوگل است که می‌فهمد که باید دنبال چه چیزی بگردد و آنچه شما به آن نیاز دارید را بدون اینکه عملی انجام دهید برایتان فراهم می‌کند

بعد از این محصول نوبت به Google glass می‌رسد، عینکی که دنیایی به مانند کتاب 1984 جورج ارول را برایمان تداعی می‌کند، تصور کنید همواره عینکی بر روی چشممان باشد و تمام کارهایمان را بتوانیم با آن انجام دهیم، این کار هم جالب و هم هشدار دهنده می‌تواند باشد . اگر گوگل بتواند سر قول خود بماند و این عینک را در 2013 برای عده‌ای محدود عرضه کند و عینک همان کارایی که قولش را داده، داشته باشد به نظر می‌رسد می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.

قابلیت بزرگ این عینک آن است که مزاحممان نیست، یعنی همانطور که گوگل در کنفرانس نشانمان داد، نیاز نیست حواسمان به ان باشد که کجا قرار گیرد و مراقبش باشیم چون همیشه همراهمان است. اینکه بتوانید از سرآغاز زندگی فرزندتان ، همانطور که خودتان می‌بینید تصویری داشته باشید و یا آموزش را به  راحتی منتقل کنید واقعا مسحور کننده است، همچنین مطالعه پیام‌ها، بدون نیاز به دراوردن گوشی هوشمند از جیب جالب و کاربردی است. با عینک گوگل همه اتفاقات در برابر چشم‌های شما رخ می‌دهد.

پروژه عینک هوشمند گوگل

 

نگاه خوشبینانه: آینده روشن یا مدینه فاضله

به طور خلاصه می توان گفت google glass سرانجام می‌تواند قابلیت استفاده از فناوری در زندگی روزمره را به ما بدهد . سرگئی برین می‌گوید که یکی از اهداف اصلی گوگل آن است که وسیله‌ای بسازد که بر سر راه زندگی واقعی ما قرار نگیرد.

خود شما چند بار شده است که در بین یک مکالمه مهم، یا تماشا کردن فیلم و یا خواندن کتاب، اسمارت‌فون خود را از جیبتان بیرون بیاورید و به دنبال چیزی بگردید؟ هنگامی که در مترو هستید یا وقتی که در خیابان پیاده‌روی می‌کنید چند بار تاکنون مردمی را دیده‌اید که به اسمارت‌فون و یا تبلت‌شان خیره شده‌اند ؟ لطفا اشتباه برداشت نکنید، اسمارت‌فون‌ها معرکه هستند اما واقعا به این بیاندیشید که چه مقدار از وقتتان را به نگاه کردن به آنها صرف کرده‌اید ؟ اما google glass برای آن ساخته شده که این مشکلات را از بین ببرد.

بهترین راه برای تفکر در مورد عینک گوگل این است که امکانات آن را در شرایط روزمره تصور کنیم . عینک هوشمند گوگل دوربینی دارد که هرآنچه شما می‌بینید را می‌تواند ببیند، همچنین شما می‌توانید در حال قدم زدن به یک موسیقی گوش دهید، یا یک تماس تلفنی بگیرید و بوسیله میکروفون و صفحه لمسی و ژیروسکوپ عینک اطلاعات خود را وارد کنید . توجه کنید که همه این اتفاق‌ها هیچ خللی به حرکات و کار روزمره شما وارد نمی‌کند . شما همان طور که به طور مثال در مترو منتظر رسیدن به محل کارتان هستید، می‌توانید به وسیله صفحه نمایش کوچک ( که البته آنقدر بزرگ است که تصاویر با کیفیت خارق‌العاده نمایش دهد) روبروی چشمتتان فیلم های تمام رنگی مشاهده نمایید و یا عکس‌هایتان را ویرایش کنید.

پروژه عینک هوشمند گوگل

تصور کنید چه جالب خواهد بود اگر قابلیت واقعیت افزوده هنگام قدم زدن در کنار ساختمانی شروع به شرح در مورد تاریخچه و مشخصات آن نماید و یا با قابلیت تشخیص چهره بوسیله دوربین خود، شخصی که پشت شیشه مغازه‌ای در اطراف شماست را شناسایی نموده و با تطبیق آن با اکانت گوگل پلاس او به شما بگوید که او یکی از همکلاسی‌های سابقتان است. همین طور به جای اینکه هزاران دلار برای سیستم ناوبری اتومبیلتان خرج کنید می‌توانید همه آن قابلیت‌ها را با این عینک داشته باشید. یا هنگامی که در حال تماشای تئاتر و یا فیلمی در سینما هستید بدون اینکه کسی از دوستان و یا همکارانتان متوجه بشود پیام‌های مهمتان را دریافت و مرور نمایید.

نگاه بدبینانه: آینده تاریک یا دیستوپیا

اما همانطور که ممکن است به ذهن شما هم رسیده باشد، چند نکته اساسی جلب توجه می‌کند که باید بررسی و حل شوند. زیرا حدود 95 درصد از درآمد گوگل از تبلیغات است و بزرگ‌ترین خصوصیت این گوشی‌ها مشکل حریم خصوصی کاربران است.

وسیله‌ای که سابقه تمام رفتارهای کاربران را در بر داشته باشد همواره باعث تردید بشر در استفاده از کامپیوترها بوده است و اکنون این مورد بیش از پیش خودنمایی می‌کند

پیش از این به google now اشاره نمودم، تصور کنید که اگر گوگل بخواهد اطلاعات تفسیر شده موجود دراین نرم‌افزار را جهت تبلیغات کالاها به شرکت ها بفروشد و یا خود جهت نمایش تبلیغات استفاده نماید چه چیزها که ممکن است رخ دهد. البته شاید از جهتی جالب باشد که وقتی که شما از خانه حرکت می‌کنید تا موبایلی بخرید در راه، عینک گوگل به شما مدل‌های مختلف همراه با مزیت‌های آنها را پیشنهاد دهد، ولی اوضاع همیشه آنقدر خوب پیش نخواهد رفت، تصور اینکه عینک گوگل بخواهد تبلیغات خود را به ما بقبولاند همین اکنون نیز من را می‌ترساند.

پروژه عینک هوشمند گوگل

در مورد باقی اتفاقات هم که خیلی می‌شود صحبت کرد به طور مثال تصاویر و یا فیلم‌های گرفته شده توسط این وسیله می‌تواند مورد سوء استفاده قرار بگیرد. مثلا سازمان امنیت ملی یک کشور ممکن است با گوگل مصالحه کند و تصویر دوربین عینکتان را بتواند ببیند. قابل ذکر است که شخص سرگئی برین اطمینان داده است که تصاویر و فیلم‌های گرفته شد فقط توسط صاحب عینک قابل دسترس خواهد بود و شاید هم ما زود قضاوت می کنیم و باید تا آینده منتظر ماند.

اصطلاح ردیابی کوکی اکنون به نظر می‌رسد باید در قامتی جدید خودنمایی نماید. برای مثال ممکن است وقتی گوگل بداند که شما در تعطیلات آخر هفته به دوچرخه سواری می‌پردازید برایتان آگهی کمپانی دوچرخه سواری را به نمایش در‌آورد، یا ممکن است وقتی منتظر رسیدن مترو هستید به شما یک ساندویچ مک‌دونالد پیشنهاد بدهد و اگر گوگل بداند که فرزندتان در آینده به دنیا می‌آید، ممکن است برایتان آگهی لباس نوزاد را به نمایش درآورد.

در واقع در گذشته این پیشنهادات فقط به سابقه جستجوی شما مربوط بود، اما در آینده ممکن است به سابقه رفتار شما و عملکرد شما بستگی داشته باشد مثلا هنگامی که همسرتان به شما گفته است زمان برگشت چه چیزهایی را بخرید،google glass  تا آن را تهیه نکنید به شما اجازه رفتن به خانه را ندهد!

مشکل اساسی آن است که وسیله‌ای با آگاهی کامل از جاهایی که می‌روید، چیزهایی که می‌نگرید و چیزهایی که به دست می‌آورید، می‌تواند به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده، به آرامی رفتار خود وشما را تغییر دهد. مثلا به شما کارت تخفیفی از یک مغازه پیشنهاد دهد و بگوید که آیا وقت خرید فلان وسیله مانند دوچرخه نیست؟ و یا به صورت کلی‌تر اگر شما همیشه فست‌فود میل می‌کنید، شما را با مکان‌هایی با غذاهای سالم‌تر سوق دهد و تعجب برانگیز نیست اگر در آینده این وسیله فقط رستوران‌های با غذاهای سالم را نشانتان دهد و نگذارد شما به فست فودها بروید و یا اگر اکانت گوگل پلاستان نشان دهد که شما مجرد هستید به دنبال یک شریک زندگی خوب برایتان بگردد!

در آخر به نظرتان آینده google glass یا Now چیست؟ فعلا که فقط می‌توانیم امیدوار باشیم تا گوگل به سوی شرارت و یا وسیله‌ای برای کنترل انسان‌ها پیش نرود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 29 تیر 1391 :: نویسنده : هادی مالک

ارتباط با فضایی ها خطرناک است!

منطق هاوکینگ درباره موجودات فضایی


استفان هاوکینگ یکی از مشهورترین فیزیکدانان جهان در جدیدترین برنامه مستند خود درباره حیات موجودات فضایی می گوید موجودات فضایی خارج از زمین وجود دارند و بهتر است زمین مراقب ارتباط با آنها باشد.

به گفته استفان هاوکینگ فیزیکدان 68 ساله که از بیماری اختلال نرونی رنج می برد، وجود موجودات فرازمینی تقریبا امری ثابت شده است اما انسانها به جای اینکه به جستجوی آنها بپردازند باید تمامی تلاش خود را برای پرهیز از مواجهه با این موجودات به کار گیرند.

ارتباط با فضایی ها خطرناک است!

این پیشنهادها و راهکارها در سریال مستند جدیدی ارائه می شوند که هاوکینگ در آن آخرین ذهنیات خود را درباره بزرگترین اسرار جهان هستی نمایش می دهد.

به گفته هاوکینگ، حیات موجودات فضایی در بسیاری از بخشهای جهان امری ثابت شده است. این موجودات نه تنها بر روی سیاره ها بلکه حتی در مرکز ستاره ها ساکن بوده و یا در فضای میان ستاره ای شناور هستند

منطق هاوکینگ درباره موجودات فضایی به شکلی غیرطبیعی ساده است. به گفته وی گیتی از 100 میلیارد کهکشان تشکیل شده است که هر یک از صدها میلیون ستاره برخوردارند. در چنین فضای وسیعی تصور اینکه زمین تنها سیاره ای باشد که حیات در آن جاری شده است کمی ساده انگارانه به نظر می آید.

وی می گوید: "در مغز مملو از ریاضی من، تنها اعداد می توانند تفکر درباره موجودات فضایی را به خوبی عقلانی و مستدل سازند، چالش اصلی مطالعه بر روی این نکته است که این موجودات چه شکلی دارند." پاسخ هاوکینگ به سئوال خودش این است که اکثر این موجودات با میکروبها و حیوانات ساده، گونه ای از حیات که در بیشترین بخش تاریخ حیات در زمین بر روی این سیاره حکمفرما بوده است، برابری می کنند.

تصور هاوکینگ از این جانداران در سریال مستند جدیدش به شکل گیاهخوارانی دو پا که از صورتی مسطح برخوردارند یا شکارچیان مارمولک مانند و زرد رنگ یا آبزیانی فلورسانت مصور شده اند. این اشکال کاملا تخیلی هستند اما هاوکینگ از آنها برای رساندن این پیام استفاده می کند که احتمال هوشمند بودن تعدادی از این گونه ها وجود دارد. وی معتقد است برقراری ارتباط با چنین گونه های هوشمندی می تواند برای بشریت نابود کننده باشد.

ارتباط با فضایی ها خطرناک است!

هاوکینگ بر این باور است این موجودات فضایی می توانند به راحتی به زمین نفوذ کرده و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کنند. وی نتیجه می گیرد تلاش برای برقراری ارتباط با موجودات فضایی می تواند "کمی بیش از اندازه خطرساز" باشد. هاوکینگ می گوید: "اگر موجودات فضایی ما را ملاقات کنند به گمان من نتیجه چنین ملاقاتی بسیار مشابه اولین سفر "کریستف کلمب" به آمریکا خواهد بود. نتیجه ای که چندان به نفع بومی های آمریکا تمام نشد."

بر اساس گزارش تایمز آنلاین، هاوکینگ امکان وجود موجودات فضایی را در گذشته نیز بازگو کرده بود اما دیدگاه وی به واسطه یکسری از اکتشافات علمی شفاف تر شد. کشف 450 سیاره جدید از سال 1995 تا کنون و اثبات رایج بودن وجود سیاره ها در تمامی نقاط گیتی از جمله این کشفیات بوده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مقایسه‌ی تخصصی مرورگر‌ها در ویندوز 7


این بار تحت سیستم عامل ویندوز 7 که این روزها طرفداران و کاربران زیادی دارد، به مقایسه‌ی عملکرد مرورگرها می‌پردازیم.

از توضیحات اضافه دوری می‌کنیم و تنها نکات مهم را یادآور می‌شویم. بررسی کاملاً تخصصی صورت می‌گیرد و مجموعه‌ای از بنچ‌مارک‌های مختلف برای بررسی جنبه‌های مختلف کارایی یک مرورگر ارائه شده و نتیجه‌ی تست‌ها در نمودارهای مختلف نشان داده می‌شود.

مقایسه‌ی تخصصی مرورگر‌ها در ویندوز 7

از ذکر جزئیات خودداری کرده و توضیحات مربوط به هر تست را نیز حذف می‌کنیم . البته برخی تست‌ها و بنچ‌مارک‌ها دارای تغییراتی بوده‌اند ولی آنچه برای خوانندگان مهم است، نتیجه‌ی کلی مقایسه می‌باشد. بنچ مارک جاوا اسکریپت Google V8 JavaScript Benchmark و تست GUIMARK2 HTML5 Vector Charting test که برای بررسی سرعت مرتب سازی و جدول کردن وکتور به کار میرفت، حذف شده است. تست جدید اجرای جاوا اسکریپت با نام JSGameBench که توسط Facebook عرضه شده است را اضافه کرده ایم. همچنین بررسی مقدار مصرف باتری و تست قابلیت اطمینان و پایداری نیز در WBGP5 صورت می گیرد.

همان طور که ذکر شد یک تست جدید به WBGP اضافه شده است که میزان مصرف باتری را نشان میدهد. به این منظور یک نِت بوک مورد استفاده قرار میگیرد که مشخصات دقیق آن در جدول زیر ذکر شده است. در WBGP5 از مدل نسل اول Inspiron Mini 10v محصول کمپانی Dell استفاده شده است.

برای اجرای تست بارگذاری صفحات وب و همچنین تست جاوا اسکریپ فیس بوک که از نوع سرور و کلاینتی هستند، نیاز به سرور داریم. به همین منظور یکی از سیستم های قدیمی خود را انتخاب کردیم و سیستم عامل اوبونتو، نسخه مخصوص سرور را نصب کردیم، یعنی Ubuntu 10.04 LTS را به عنوان سیستم عامل سرور انتخاب و سپس از طریق LAN به سیستم تست متصل کردیم. مشخصات سیستمی که به عنوان سرور مورد استفاده قرار میگیرد در جدول زیر ذکر شده است

سایت تخصصی بنچ مارک و تست سخت افزار TomsHardware چند ماه یک بار به بررسی تخصصی مرورگرها میپردازد. این مسابقه بارها و بارها انجام شده است. مسابقه‌ی Web Browser Grand Prix یا به صورت مخفف WBGP که در واقع مسابقه‌ی اسب دوانی مشهوری است که شرکت‌کنندگان آن مرورگرها هستند.

 

هر بار یکی از مرورگرها قهرمان مسابقه شده است که در جدول زیر می‌توانید نتیجه‌ی 8 دور مسابقات را مشاهده کنید:

مقایسه‌ی تخصصی مرورگر‌ها در ویندوز 7

شرکت‌کنندگان این دور، مرورگرهای Google Chrome 20، Opera 12، Mozilla Firefox 13 ، Internet Explorer 9 و در نهایت Safari 5.1.7 هستند. دقت کنید که این مقایسه در ویندوز 7 صورت می‌گیرد. در آخرین بررسی تحت XP مرورگر Opera مقام قهرمانی را به دست آورده است.

 سایت تخصصی بنچ مارک و تست سخت افزار TomsHardware چند ماه یک بار به بررسی تخصصی مرورگرها میپردازد

تاکنون مرورگر Chrome با 3 بار قهرمانی تحت Windows 7 و 5بار قهرمانی کلی رتبه اول را در اختیار دارد. Firefox با 3 بار قهرمانی در ویندوز 7 و 2 بار در سایر سیستم عامل‌ها رتبه دوم را برگزیده است و مکان‌های بعدی در اختیار IE ، Opera و نهایتاً Safari است.

از ذکر نتیجه‌ی یکایک بنچ‌مارک‌ها خودداری می‌شود و تنها نتیجه‌ی کلی ذکر می‌گردد.

 

در جدول زیر در بخش‌های مختلف مرورگرها مقایسه شده‌اند و نام قوی‌ترین مرورگر در هر زمینه‌ی خاص، در سمت چپ ذکر شده و بالعکس.

مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل در بخش Essential ذکر شده، در بخش Important مسائل مهم مطرح شده و دو بخش آخر مسائلی هستند که اهمیت کمتری داشته و یا مهم نیستند. البته در آینده‌ی نزدیک مسئله‌ی شتاب‌دهی گرافیکی توسط پردازنده‌ی گرافیکی، بسیار مهم خواهد بود.

مقایسه‌ی تخصصی مرورگر‌ها در ویندوز 7

با توجه به جدول فوق باید نمره‌ی نهایی را به هر مرورگر داد. اگر مرورگری در یک موضوع اساسی رتبه اول را به دست آورد 2.5 نمره دریافت می‌کند. اگر در همین مبحث ضعیف باشد نیز 2 نمره‌ی منفی به آن داده می‌شود.

مطابق جدول زیر تمام حالات مورد ارزیابی قرار گرفته و نمره‌ی مناسب داده می‌شود.

مقایسه‌ی تخصصی مرورگر‌ها در ویندوز 7

اما نمره‌ی نهایی و برنده طبق جدول زیر مشخص می‌شود:

مقایسه‌ی تخصصی مرورگر‌ها در ویندوز 7

مرورگر Chrome با کمی اختلاف Firefox را گشت سر گذاشته است. در واقع اضافه شدن شتاب‌دهی گرافیکی که از نسخه‌ی 18 به بعد شاهد آن هستیم، باعث جلو افتادن گوگل شده است.

به زودی یک مقایسه‌ی تخصصی بین نسخه‌های همراه این مرورگرها خواهیم داشت. نسخه‌هایی که برای سیستم عامل‌های همراه یعنی Android و iOS عرضه می‌شوند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 5 تیر 1391 :: نویسنده : هادی مالک

آیا می توان از مغز کار بیشتری کشید؟ بری گوردون، پروفسور نورولوژی و علوم شناختی دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز جواب می دهد: بله! شاید بیشتر از آنچه فکرش را بکنید.


اگر نمی توانید مغز بیشتری روی کارتان بگذارید (کار بیشتری از مغزتان بکشید)، اگر نمی توانید تمام وقت با تمرکز کامل کار کنید، خصوصا زمانی که خسته و تنبل شده اید، در اینجا چند توصیه کوتاه داریم:


دو استراتژی (روش) تایید شده برای افزایش کارایی سیستم عصبی وجود دارد. استراتژی اول تمرکز است، که البته کاری بس مشکل است. این کار با فشار آوردن به مغزتان برای ماندن روی یک کار و فکر نکردن به سایر موارد، متفاوت است. هنگام تمرکز، ذهن شما توانایی جمع آوری ابزارهای مورد نیاز برای حل مشکلات پیچیده را دارد. در حقیقت، تمرکز شدید شاید یکی از دلایل توانایی های غیر عادی دانشمندان بزرگ در محاسبات پیچیده و به خاطر سپردن مطالب فراوان باشد.


روش دوم بهینه سازی است. مغز انسان با یک «ماشین فکر کردن» تفاوت های بسیاری دارد. سرعت پردازش ذهنی ما کند و دقت حافظه ما بسیار کمتر از ماشین ها است. محدودیت های درونی ما با اشتباهات ساده ذهنی که گاها می کنیم و تفکرات غیر مفید (اما قابل تصحیح و بهبود) مخلوط می شوند (و حاصل این مخلوط در مقایسه با ماشین ها که هیچ یک از این مشکلات را ندارند، اصلا جالب نخواهد بود). برای شروع، می توانید مشکل حل کن بهتری شوید اگر بر اشتباهات فردی و نقاط ضعف خود غلبه کرده و راه حل های میانبر و جایگزین فکر کنید. هر چه بیشتر تمرین کنید تا به دنبال راه های مختلف تر باشید (و هیچ گزینه ای را هر چند غیر معقول، بدون بررسی کنار نگذارید)، ذهن شما بهتر می تواند، بهینه ترین راه را پیدا کند.

- ۸ روش موثر برای بهبود کارایی مغز.
- ۱۰ روش موثر برای بهبود حافظه.


موارد بالا تایید شده بود، و حالا دو مورد تایید نشده.


شواهدی نشان می دهد که تمرکز و بهینه سازی با انجام بازی های کامپیوتری بهبود می یابد. دانشمندان اعصاب در دانشگاه روچستر نشان داده اند که حتی در بازی کننده های تازه کار با انجام بازی های اکشن، مهارت های شناختی (cognitive) مانند ادراک و توجه بهبود می یابد. این بازی ها می توانند قدرت ذهنی افراد را بالا ببرند، زیرا این بازی ها نیاز به تمرکز شدید و قدرت تصحیح خطای بی رحمی دارند (زیرا اگر خطاهای تان را تصحیح نکنید، به راحتی توسط دشمن هدف قرار می گیرید!)

- نظرات مختلف در مورد اثر بازی های کامپیوتری رو هوش.


گاهی، اگر چندان به خود سخت نگیرید، بهتر می توانید فکر کنید (و به راه های جایگزین توجه کنید.) در زمان هایی که خلاقیت هنرمندانه و علمی مغزتان فوران می کند ـ همان وقت هایی که انسان ها بزرگترین و مهمترین مشکلات شان را حل کرده اند - معمولا هنگامی است که اجازه می دهید مغزتان خنک، سرد و رها شود. شاید به نظر نرسد که یک مغز به حال خود رها شده، کارایی چندانی داشته باشد، اما یکی از ویژگی های خاص مغز انسان است که زمانی به بهترین افکار می اندیشد که به نظر نمی رسد در اصلا در حال کار باشد (نه مانند کامپیوترها که بهترین نتیجه را وقتی می دهند که پنکه آنها تا ته در حال کار است.)


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 42 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات