کارگاه مجازی
اولین نیستیم ...!! اما بهترینیم
شنبه 26 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
ربیعه الرای می گوید : دیدم در دست علی بن حسین (ع )نگین عقیق است به ایشان عرض كردم این چه نگینی است ؟ فرمودند : این نگین عقیق رومی است ، هركس انگشتر عقیق به دست كند حاجتهای او برآورده می شود

امام صادق (ع) مدام می فرمودند :هركس انگشتری كه نگینش عقیق است انتخاب كند فقیر نمی شود وكارهایش فقط به نیكو ترین وجه پایان می یابد
امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر عقیق فقر را از میان می برد ، و دست كردنش نفاق و دو رویی را محو می كند

امام رضا (ع) فرمودند : هركس با عقیق قرعه بیاندازد
نصیب فراوانی عائد او خواهد شد

امام صادق (ع) فرمودند : عقیق محافظ در سفر است

رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامی كه
این عقیق همراه او باشد غم وغصه ای نمی رسد

امام صادق (ع) فرمودند :
دو ركعت نماز به همراه نگین عقیق معادل
هزار ركعت نماز بدون عقیق است
هر كس انگشتر فیرزوه دست كند ، دست او نیازمند نخواهد شد .
فضیلت فیروزه از قول امام كاظم (ع) : فیروزه سنگی است كه جبرئیل به رسول خدا (ص) هدیه نموده است
و رسول خدا آن را به امیرمومنان علی (ع) بخشید
فیروزه درمان كسی است كه صاحب فرزند نمی شود

امام صادق از رسول خدا چنین نقل فرمودند :
خداوند سبحان می فرماید : هر آینه من خدا ، حیا می كنم
از بنده ای كه دستش را به سوی من بالا آورده
و در دستش انگشتری با نگین فیروزه است ، نا امید برگردانم
عبد خیر می گوید : حضرت علی (ع) چهار انگشترداشتند ،
كه به دست می كردند :
- انگشتر یاقوت برای نجابت و بزرگی
- فیروزه برای پیروزی
-حدید چینی برای نیرومندی
- عقیق را نیز برای محافظتنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
الله

 

همگی تا بحال درباره اسم اعظم خدا چیزهایی شنیدهایم. گاه آرزو کرده ایم  وای کاش گفته ایم که چه می شد ما هم به این اسم اکسیری دست می یافتیم تا به آرزوهای نایاب و محال خویش دست می یافتیم. اما اندکی بعد به ذهنمان خطور می کرد که دست ما کوتاه و خرما برنخیل!

اما این دریغ و افسوس سرایی ها خیلی در منطق اسلام جایی ندارد.اگر تلاش کنی به حقیقت اسم شریف اعظم در جوانی هم دست خواهی یافت . این نوشتار که بر گرفته از قلم گرانسنگ مرحوم علامه طباطبایی است ،برآن است تا پرده از اسم اعظم الهی برگرفته و راز دستیابی به آن را بیاموزد.

 

1- نکته‏ای در مورد اسم اعظم از مرحوم علامه طباطبائی رحمه‏الله.

جناب علامه (ره)در المیزان می‏فرمایند: اسمای الهی و مخصوصاً اسم اعظم گرچه در جهان موثرند و اسباب برای نزول فیض و رحمت های الهی  می‏باشند ولی تاثیر اولاً و بالذات از ذات حق تعالی در این عالم است که  از فلان زبان دال بر آن حقایق و یا تاثیر به معنای مفهوم متصور در اذهان باشد. معنای این سخن آن است که خدای سبحانه فاعل و بوجود آورنده همه اشیا است و به وسیله صفت کریمی که اسم مناسب با فعل است تاثیر می‏کند نه تاثیر وی از آن لفظ اسم یا صورت مفهوم در ذهن یا صفت دیگری غیر از ذات باشد. جز آنکه حق سبحانه در قرآن کریم بر طبق آیه کریمه «اجیب دعوة الداع اذا دعان» وعده داده است که

1- هر کس مرا بخواند من اجابت می‏کنم و این دعا متوقف بر دعا و خواست حقیقی است.

2-و اینکه دعا و طلب از حق سبحان باشد، نه از غیر وی.

اسمای الهی و مخصوصاً اسم اعظم گرچه در جهان موثرند و اسباب برای نزول فیض و رحمت های الهی  می‏باشند ولی تاثیر اولاً و بالذات از ذات حق تعالی در این عالم است که  از فلان زبان دال بر آن حقایق و یا تاثیر به معنای مفهوم متصور در اذهان باشد.

پس هر کس از تمام اسباب مقطع شد و برای حاجتی از حوایج به پروردگار خویش متصل شود، وی به حقیقت آن اسم مناسب با حاجت خویش متصل می‏شود، آنگاه آن اسم زیبای خدا مطابق با حقیقتش تاثیر می‏کند و دعا مستجاب می‏گردد

قرآن

و این حقیقت دعاست. بنابراین به لحاظ حال اسمی که دعاکننده و نیایشگر به آن منقطع و متوسل شود تاثیر به خصوص یا عموم صورت می‏گیرد و این اسم، اسم اعظم می‏باشد و همه اشیاء منقاد و فرمانبردار آن حقیقت می‏شوند و دعای نیایشگر در مورد هر چه که بخواهد مستجاب شود. نه آنکه اسم لفظی که از زبان  وگلو خارج می شود یا مفهومی که از اسم اعظم به ذهن می آید منظور روایات  امامان (علیهم السلام)باشد .مراد از اینکه حق تعالی اسم اعظم را به پیامبری از انبیاء و یا بنده‏‏ای از بندگان آموخت یا چیزی از اسم اعظم به وی داد آن است که راه انقطاع به سوی حق سبحانه به واسطه آن اسم برای وی باز شود و اگر اسمی لفظی، و معنای مفهومی، در آنجاست فقط به خاطر آن است که الفاظ و معانی وسایل و اسباب حفظ حقایق هستند.

 

خلاصه مطلب:

1) اسم اعظم حقیقت و یا حقایقی در عالم تکوین است.

2) انسان با اتصال با آن می تواند موثر شود.

 3) راه اتصال  به حقیقت اسم اعظم ،انقطاع از خود می‏باشد.

 4) ولی و یا نبی علیه‏السلام می‏تواند مظهر آن اسم شود.

5) اسمای جزئیه مطابق حالات و خواسته‏های نیایشگر با هم تفاوت دارند،

بنابراین اسم اعظم نسبت به همه با خواسته‏های متفاوت یکی نیست یعنی وقتی بیمار بگوید: «یاالله» یعنی ای خدای شفا دهنده گرچه کلمه «الله» و امثال آن را آوره است. توقع از الفاظ بدون رسیدن به حقایق خام طمعی است بنابراین بکوش ای برادر تا مظهر بت اسمای عظام الهی پیدا کنی و یا حقایق عالم متحد شوی گرچه الفاظ هم به اندازه سعه بی‏تاثیر نیستند.

 

نتیجه گیری:

 اما شاید بپرسید معنای انقطاع که مقدمه دستیابی  به حقیقت اسم اعظم است چیست؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا بخشی از ابیات شاعر فرزانه فخرالدین عراقی راباهم می خوانیم:

 

ای طـالب اسم اعـظم، ایـن نام

بـگـشـا در این طلـسـم مـحکم

مـفـتـاح جهـان گـشا به دست آر

مـعـنـی صریـح و اسم مـبـهـم

بینی که همه به تو مضاف است

بینی که تویی خود اسم اعظم

در جـام جـهــان نـمــای بــاقـــی

می‌بـیـن رخ جـان فزای ساقی

 

سلطان سرای عشق فرمود:

 

پاک است سرای ما ز اغیار

 یـعـنـی کـه بـجـز حـقیقت او

در دار وجــود نـیـسـت دیـــار

فی‌الجمله، ز غیر دیده بر دوز

این است طــریـق اهل انـوار

در جــام جـهـان نـمـای باقی

هر کس مرا بخواند من اجابت می‏کنم و این دعا متوقف بر دعا و خواست حقیقی است.

اگر انفطاع راه  دستیابی به اسم اعظم خداست،باید راه انقطاع را آموخت .در حدیث قدسی آمده است: انا عند منکسره قلوبکم ومندرسه قبورکم

ترجمه:همانا من در نزد دل شکستگان هستم ودر گورستان های غبار گرفته

می دانی چرا؟جواب بسیار ساده است هر گاه دل ازغبار غیر خالی کردی ،دلدار در آن خانه جلوس خواهد کرد که در حدیث قدسی فرمود:انا جلیس من ذکرنی وهرگاه از مظاهر تمدن انسانی تکبر آور فاصله گرفته به همان اندازه به خدا نزدیک شده ای .گاه در زیارت اهل قبور این حال و حالت دست می دهد ،گاه در خلوتی از دیگران وچه بسا برفراز آسمانها در هواپیمایی نشسته باشی چون یار اقرب من حبل الورید است.

یکی دیگر از راه های دستیابی به ا نقطاع توجه به فقر ذاتی  ودائمی ما به خداست.این نیاز هیچگاه برطرف نمی شود.آیا ندیده ای فقیر با چه حالت انکسار و دلشکستگی در خواست می کند؟در قرآن می خوانیم: یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ

ترجمه: اى مردم، همه شما به خدا نیازمندید و خداست كه بى‏نیاز و ستوده صفات و افعال است (او خالق و حافظ و رازق بشر است پس اینان نیازمند مطلق و او غنى مطلق است)

پس هر گاه تنها در قلب خود غیر از خدای غنی  وستوده را نیافتی ،بدان حقیقت آن اسم در تو ظهور کرده است.

حال برای مطالعه بیشتر شما را به کتاب آزادی معنوی شهید مطهری ،مقالات عبادت ودعا ارجاع می دهیم و یاآنکه با آغاز ماه مبارک رمضان این مجموعه مقاله را تقدیم شما خواهیم کرد.   انشااله

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک

مى دانیم كه هر كس اسم اعظم را بداند، دعاى او مستجاب مى شود و مى تواند معجزات و كارهاى خارق العاده و عجیبى انجام دهد، و مطابق روایات بسیار، امامان معصوم ما داراى اسم اعظم در سطح بالا بودند، تا آنجا كه از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده كه فرمودند: ((آصف برخیا (وزیر حضرت سلیمان) كه تخت بلقیس را در یك لحظه از یمن به بیت المقدس آورد، فقط داراى یك حرف از اسم اعظم بود، ولى ما داراى 72 حرف از اسم اعظم هستیم.))

اینك سوال این است كه اسم اعظم چیست؟
پاسخ: اسم اعظم، تنها اسم و نام كلمه یا اسم صفتى از صفات خدا نیست، بلكه بیشتر مربوط به عمل است، لذا دانستن اسمإ الهى و لفظ تنها، كارساز نخواهد بود.

 همانطور كه نام فروردین ایجاد گل و گلستان نمى كند و اسم چراغ، شب تاریك را روشن نمى نماید، لذا باید در پشت این اسم، در جستجوى مسمى بود، اسم بى مسمى هرگز معجزه آفرین و داراى قدرت تصرف در جهان آفرینش نخواهد بود. به همین دلیل بلعم باعورا كه در عصر حضرت موسى(ع) مى زیست و بر اثر علم و تقوا به مقامى رسیده بود كه به اسم اعظم آگاهى یافته بود، و به همین دلیل، دعایش مستجاب مى شد، وقتى كه هوس هاى نفسانى به او راه یافت و با موسى(ع) در ماجراى جنگ با عمالقه، مخالفت كرد، این موقعیت از او گرفته شد و دیگر دعایش به استجابت نمى رسید،و نور اسم اعظم نیز از او خارج شد و تاریكى گمراهى او را فرا گرفت.

خداوند نیز در قرآن او را چنین نكوهش مى كند:

((فمثله كمثل الكلب، مثل او همچون سگ است))
نتیجه این كه اسمإ حسنى و نام هاى الهى نشان گر همان صفات الهى هستند و كسى كه به این صفات تخلق یابد و داراى مفاهیم این صفات شود، یعنى مظهر این صفات ، حتى بخشى از این صفات ، گردد مى تواند آن چنان تكامل روحى یابد كه حامل اسم اعظم گردد و خداگونه شود، وگرنه یك شخص گناهكار هرگز نمى تواند با تلفظ یك كلمه از اسمإ الهى، مستجاب الدعوه و مانند آن شود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک

در مورد عقیق خاصیت های بسیاری نقل شده است، مثل رفع پریشانی و فقر.(ر.ک. به سفینة البحار، واژه عقق)
ضمنا در مورد انگشتر دُرّ نقل شده که نگاه به آن ثواب زیارت و حج و عمره را دارد.( حلیة المتقین، ص28)
اما در مورد نقش نگین ها باید بگوییم هر کدام از ائمه علیهم السلام نقش خاصی برای نگین انگشتر داشتند، و بعضی از آنها گاه چندین انگشتر با نقش های مختلف داشته اند.
در این باره می توانید به کتاب "حلیة المتقین"، تألیف مرحوم مجلسی، و یا کتاب "مرآة الکمال" تالیف مرحوم مامقانی مراجعه کنید.
با آرزوی توفیق.
موسسه ذکر ـ قم.
باستانی.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک

خواص اعجاب‌آور انواع انگشترها

انگشتر عقیق

گوهرها از عهد باستان به دلیل اعتقاد مردم آن دوران به خواص ویژه خرافاتى و شاید ماوراءالطبیعه این اجسام همواره مورد توجه بوده‌اند. انسان عهد باستان باور داشت این جسم زیبا ویا هنر خلاقه طبیعت در درون خود خواصى پنهانى دارد كه انسان‌ها را به سمت خود مى‌كشد. همین كشش باعث شد بسیارى از ادیان باستانى به دنیاى اوهام و غیرواقعى روى آورند. این ادیان گوهرها را در راه منافع دینى خود مورد استفاده قرار مى‌دادند. هنوز هم وقتى انسانى در مقابل یك گوهر و یا بلور زیبا و خوش‌رنگ و شفاف قرار مى‌گیرد، حیران از این است كه چه نیرویى این سنگ را به این اندازه زیبا آفریده است! یك بلور زیبا درون خود عناصرى دارد كه بر زیبایى آن مى‌افزاید.

چرا گوهرها می‌درخشند؟

در حقیقت عنصر اصلى كه باعث این پدیده‌ها مى‌شود، همان "نور" است كه زندگى بدون آن ممكن نیست. از آن‌جا كه نور زیبایى را به گوهر یا كانى مى‌دهد، زیاد دور از شگفتى نخواهد بود كه انسان‌هاى دوران گذشته نور را پرستش مى‌كردند و لذا پیدایش برخى خرافات در مورد گوهرها نیز سرچشمه‌اى از نور دارد. به جرأت مى‌توان گفت بیشتر افرادى كه با خود گوهر حمل مى‌كنند، بدون آگاهى از این مطلب، از این تصور انسانى پیروى مى‌كنند؛ چون براى آنها خواص نورى و خرافاتى نسبت به ارزش مادى گوهر، اهمیت بیشترى دارد. حتى به تازگى در اروپا و آمریكا كتاب‌هاى بى‌شمارى چاپ شده كه پر از پدیده‌هاى خرافاتى گوهرها و سنگ‌هاست؛ در حالى كه علم ارزشى براى این مطالب قائل نیست.

فرهنگ گوهرشناسى و دیباچه سنگ‌های قیمتی

«گوهر» واژه‌اى فارسى برابر با جوهر و جواهر است كه به سنگ‌هاى گران‌بها یا قیمتى یا احجار كریمه اطلاق مى‌شود و به نام‌هاى سنگ‌هاى زینتى، تزئینى، آذینى، پیرایه‌اى و احجام نفیسه هم آمده است.

بعضى از نگین‌ها را اثر و خاصیتى است كه نمى‌توان آن را انكار نمود. چنان‌كه فردى را نزد حاكمى به سبب جرمى مى‌بردند، حضرت صادق (علیه السلام) فرمود كه انگشترى عقیق به او برسانند؛ انگشترى به او رساندند و مكروهى به او نرسید. یا شخصى را از برابر حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) گذرانیدند؛ تازیانه بسیار بر او زده بودند. حضرت فرمود: انگشتر عقیق او كجاست؟! اگر با او مى‌بود، تازیانه نمى‌خورد. یا آن‌كه كسى نزد حضرت خاتم (صلی الله علیه و آله) آمد و شكوه نمود كه دزد، در راه، اموال مرا ربود؛ حضرت فرمود: چرا انگشتر عقیق در دست نداشتى كه آن از هر بدى آدمى را نگاه مى‌دارد.

كدام سنگ‌ها را نگین انگشتری‌مان كنیم؟

سنگ‌هاى با ارزش، فراوانند و در بین این هزارها سنگ گران‌قیمت، پیامبران و ائمه اطهار (علیهم السلام) تنها بر چند سنگ صحه گذاشته‌اند. اما نه به خاطر آن‌كه اثرى جادویى دارند؛ بلكه آن نگین هرچه باشد، برگزیده شده و براى دارنده آن اثراتى از جمله فتح مهمات و دفع بلیات و غیره دارد و اثرات آنها ذاتى نیست و از جانب خداى تعالى است. پس اگر كسى اثر آن‌چه را كه همراه خود مى‌دارد، ذاتى و مستقل بداند، به خداى یگانه شرك ورزیده است. ضمن آن‌كه استفاده بعضى از انگشترها مثل طلا براى مردان و انگشتر آهنى و مسى و نگین راه‌راه بر زنان و مردان را ممنوع كرده‌اند.

در تفسیر قمى جلد دوم از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است: «همه ملك سلیمان را خداوند در انگشتر او قرار داده بود، هرگاه سلیمان، آن، در دست مى‌گذاشت، تمامى جن و انس و شیاطین و همه پرندگان و وحوش به نزد وى حاضر گشته و از او اطاعت مى‌كردند. باد مأمور حمل تخت او بود و همه شیاطین و انسان‌ها و پرندگان و چهارپایانى كه تحت اوامرش بودند، همگى آنها را جابه‌جا مى‌نمود.»

داستان عجیب سلیمان نبی(ع) و انگشتریش!

سلیمان به هنگام رفتن به بیت الخلا، انگشترش را در اختیار برخى از خدمتكارانش قرار مى‌داد. روزى شیطان آمد و خادم او را گول زد و انگشتر را از او ستاند و آن را در دست نهاد؛ نتیجه آن شد كه تمام شیاطین و جن و انس و پرندگان و وحوش مسخر او گشتند و آن حضرت در جست‌و‌جوى انگشتر شد، ولى آن را نیافت.

سرانجام شیطان ترسید كه مردم متوجه حیله او شوند، آن را به دریا انداخت. خداى ـ عزوجل ـ ماهى را مأمور به بلعیدن آن انگشتر نمود. بنى اسرائیل چهل روز در جست‌و‌جوى حضرت سلیمان بودند و از آن طرف سلیمان در ساحل دریا به دنبال انگشتر بود و با گریه و زارى به سوى خداى تبارك و تعالى استغفار مى‌نمود و از این اتفاق به جانب خدا توبه مى‌كرد. پس از چهل روز به صیادى رسید كه ماهى صید مى‌كرد. حضرت سلیمان به او كمك نمود. آن صیاد پس از صید، یك ماهى به سلیمان داد. او شكم ماهى را شكافت، انگشتر خود را در آن دید و انگشتر را به دست كرد و شیاطین و جن و انس و پرندگان و وحوش در برابرش خضوع كردند و پادشاهى او به همان حالت اول بازگشت و حضرت، آن شیطان (كه انگشتر را ربوده بود) به همراه لشگرى كه همراه او بودند، به وسیله اسماء الهى حبس نمود و عده‌اى را در دل دریا و بعضى را در میان سنگ و صخره‌ها زندانى نمود و آن شیاطین تا روز قیامت زندانى و معذب هستند.

از قدیم الایام به فوائد سنگ‌ها و جواهرات و نیز به خواص مغناطیسى و درمانى آنها توجه داشته و در طب سنتى از آن بهره مى‌جستند.

خواص طبی سنگ‌های تزئینی

گاهى شنیده مى‌شود فلانى با داشتن یك انگشتر خیر و بركات فراوانى یافته و كارها مطابق میل او پیش مى‌رود و دیگرى انگشترى دارد، ولى هیچ كاربردى برایش ندارد. این به جهت آن است كه باید در انتخاب نوع نگین دقت لازم به عمل آید و نگینى انتخاب شود كه با طبع و مزاج شخص موافق باشد و براى انتخاب جواهر موافق با مزاج و طبع هر شخس دو راه وجود دارد:

راه اول: توجه به روز تولد است. مثلاً اگر شخصى روز پنجشنبه تولد یافته، روز پنجشنبه به ستاره مشترى تعلق دارد؛ براى او سنگ‌هایى كه متعلق به مشترى و موافق با آن است تجویز مى‌شود.

راه دوم: به ماه و برج تولد فرد توجه مى‌شود. سنگ‌هاى موافق طبق ماه تولد اشخاص به عبارت زیر است:

آداب انگشترى در روایات اسلامى

نگین عقیق

الف) ایمنى‌دهنده در سفرها بوده و آدمى را از بدى‌ها حفظ مى‌كند(1)

ب) با خیر و نیكى روبه‌رو مى‌كند(2)

ج) غم و غصه را رفع مى‌كند(3)

ه) فقر را از بین مى‌برد(5) و باعث گشایش رزق مى‌شود(6)

و) كارها را به نیكى و خوبى تمام مى‌كند(7)

ز) موجب اجابت دعا(8) و برآورده شدن هر حاجتى مى‌شود(9)

ح) موجب بركت و باعث ایمنى از بلا مى‌شود(10)

ط) ایمنى از پادشاه ظالم(11)

ى) همراه داشتن آن به هنگام نماز معادل هزار ركعت است(12)

حضرت محمد (صلى الله علیه و آله) فرمودند: (یا على!) همانا عقیق اولین كوهى است كه به ربوبیت خداى متعال و نبوت من و وصى بودن تو و امامت فرزندانت و اختصاص داشتن بهشت به پیروان تو و اختصاص آتش به دشمنان تو شهادت داده است.

انگشتر شرف الشمس

شرف الشمس در نوزده درجه حمل است و این حروف عالیات كه هفت و سیزده اند، به همین اسم شریف شرف الشمس شهرت دارد، برنگین انگشترى نقش كنند كه باید دارای صور صحیح باشد.

همگى آن را اسم اعظم دانسته‌اند و خاتم آن را كه اولین كلمه است، خاتم سلیمانى گفته‌اندو آن را به عوالم خمسه كه حضرت خمس در اصطلاح عارفان است تفسیر كرده‌اند و در صفحه 92 و 93 و 222 و 223 حظ و لذ در تأثیر از جعفر خابیه امام صادق از امیرالمؤمنین علیهماالسلام امورى را برشمارد و انتساب آنها را به تورات و انجیل و قرآن ذكر كرده است و نیز بونى در كتاب شمس معارف كبرى جلد اول اوفاقى بسیار در خواص آن آورده است كه «ضحكه للمغفل و عبره للمحصل».

نگین فیروزه

الف) باعث بى نیازى و دورى فقر مى‌گردد(13)

ب) جهت ایجاد فرزند مؤثر است(14)

ج) در استجابت دعا مؤثر است(15)

د) عامل فتح و پیروزى است(16)

هـ) دور گرداننده دردها از دیدگان است(17)

و) موجب گشایش سینه مى‌گردد(18)

ز) قوت دل را زیاد مى‌كند(19)

ح) باعث برآورده شدن حاجات مى‌شود(20)

یكى از خادمان امام هادى (علیه السلام) از آن حضرت جهت زیارت على بن موسى الرضا اجازه سفر به سرزمین توس گرفت. حضرت به او فرمودند: انگشترى با نگین عقیق زرد به همراه داشته باش كه بر روى آن حك شده باشد «ماشاءالله لاقوة الا بالله استغفرالله» و بر آن سوى نگین «محمد و على» حك كن.

خادم مى‌گوید: از نزد امام بیرون شدم و انگشترى را طبق دستور امام تهیه كردم و مجدداً براى خداحافظى به حضور امام رفتم. فرمودند: انگشترى دیگر با نگین فیروزه باید همراهت نمایى كه در بین توس و نیشابور شیرى با تو روبه‌رو مى‌شود و قافله را از راه رفتن بازمى‌دارد، به سوى آن شیر رفته و انگشتر را نشانش مى‌دهى، به او بگو مولاى من مى‌گوید از راه كنار برو. بعد اضافه كرد، باید نقش روى انگشتر (الملك لله» و سمت دیگر آن «الملك لله الواحد القهار» باشد كه انگشتر حضرت على (علیه السلام) این نقش را داشته است. كه آن سپرى در برابر درندگان و عامل پیروزى در جنگ‌هاست.

نگین یاقوت

الف) باعث از بین رفتن فقر مى‌شود(21)

ب) دارنده آن نجابت و بزرگى مى‌یابد(22)

ج) پریشانى را زایل مى‌كند(23)

رسول خدا (صلى الله علیه و آله) خطاب به امام حسین (علیه السلام) فرمودند:

فرزندم، انگشتر یاقوت و عقیق به دست كن كه فرخنده و مبارك است و هرگاه كسى به آنها نگاه كند نور صورتش زیاد مى‌شود و یك ركعت نماز با آن دو، برابر با هفتاد ركعت نماز بدون آنهاست...

نگین زمرد

الف) سبب آسانى كارهاست(24)

ب) زایل كننده فقر است(25)

ج) فقر را به توانگرى مبدل مى‌كند(26)

از امام رضا (علیه السلام) درباره نگینى كه از سنگ زمرد ساخته مى‌شود، پرسیدند، امام فرمود: اشكالى ندارد؛ اما به هنگام طهارت گرفتن (استنجار) آن را از دست درآورند.

نگین جزع یمانى

حضرت على (علیه السلام) فرمود: «انگشتر جزع یمانى در دست كنید كه رد نمى‌كند مگر متمردان شیاطین را»

نگین سنگ زمزم

حسین بن عبدالله از امام على النقى (علیه السلام) سؤال كرد: «آیا خوب است از سنگ‌ریزه‌اى كه از چاه زمزم بیرون آرند، انگشترى سازند؟ فرمودند: بلى؛ اما چون خواهد استنجاء كند، از دست بیرون آورد.»

نگین حدید چینى

الف) جهت نیرومندى نیك است(27)

ب) باعث دورى اجانین و شیاطین مى‌شود(28)

ج) از شر هر موجودى در امان مى‌دارد(29)

د) اثر چشم بد را از بین مى‌برد(30)

ه) باعث آسانى وضع حمل مى‌شود(31)

البته این انگشتر به هیچ‌وجه به زنان باردار توصیه نمى‌شود! چون براى جنین خطر دارد.

و) براى اجابت حاجات دشوار نیك است(32)

ز) باعث ایمنى از ترس مى شود(33)

ح) همراه داشتن آن به هنگام نماز مكروه است(34)

كدام انگشت؟ كدام دست؟

از امام كاظم (علیه السلام) سؤال شد آیا انگشتر را باید در دست راست كرد؟ فرمودند: هرطور كه مى‌خواهى؛ دست راست باشد یا چپ.

رسول خدا فرمود: یا على! انگشتر در دست راست كن كه این عمل فضیلتى است از سوى خداى ـ عزوجل ـ براى آفریدگان مقربش.

رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) مى‌فرماید: امتم را از دست كردن انگشتر در انگشت سبابه و وسط نهى مى‌كنم و در روایتى دیگر این عمل (انگشتر در انگشت سبابه و وسط نمودن) را از افعال قوم لوط دانسته‌اند.

پى‌نوشت‌ها

(1, 8, 11, 12, 13) امام جعفر صادق (علیه السلام)

(2, 3, 5, 7, 15, 25) رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

(4, 6, 14, 23, 24, 26) امام رضا (علیه السلام)

(9) امام سجاد (علیه السلام)

(10, 22, 27) حضرت على (علیه السلام)

(16) امام هادى (علیه السلام)

(17, 18, 19, 20, 21) امام صادق (علیه السلام)

(28) باقرین (علیهما السلام)

(29, 30, 31, 32, 33) امام صادق (علیه السلام)

(34) حضرت مهدى عجل الله تعالى فرجه الشریف

منابع و مآخذ: الكافى، تهذیب الاحكام، وسایل الشیعه، مكارم الاخلاق، امامى شیخ طوسى، عیون اخبار الرضا، حلیة المتقین، هزار‌و‌یك نكته


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 24 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
ترکیب کلیدهای Ctrl + F در کامپیوتر چه می کند؟ احتمالا پاسخش را نمی دانید. نگران نباشید. بر اساس آمار گرفته شده 90 درصد کاربران نمی دانند کنترل اف برای چیست. پس بسیاری از کاربران وقتی در یک صفحه بلند بالا دنبال یک کلمه می گردند، وقتشان را به شدت تلف می کنند. اما در کل این واقعیت ما را بر آن داشت، که تعدادی میان بر کیبردی که اکثرا از آن بی اطلاع هستند را به شما معرفی نماییم. شاید آنها را بلد باشید و شاید نباشید اما یادگرفتن حتی یک میانبر جدید هم در وقت شما صرفه جویی خواهد کرد. پس برای استفاده بهینه از زمان و بالا بردن بازدهیتان، ادامه مطلب را از دست ندهید.
6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

قبل از شروع کار بهتر است کمی روی پایه ها کار کنیم. واقعا ببخشید. اگر رقم نود درصد را نمی دیدیم، اصلا این نکات را بیان نمی کردیم. شما هم اگر 2 ماهی می شود که کامپیوتر دارید، احتمالا این قسمت را بلد هستید. پس می توانید پاراگراف زیر را نخوانید.

عبارت CTRL مخفف کلمه Control می باشد. کنترل کلید اصلی میانبر ساز، برای کامپیوتر های شخصی ویندوزی می باشد. اگر از مک استفاده می کنید، باز هم کلیدی مشابه کنترل را دارید. این کلید Command نام می گیرد. Alt وShift هم مانند کنترل، کلید های اصلاحی هستند. وقتی این کلید ها را به تنهایی فشار دهید، هیچ اتفاق خاصی رخ نمی دهد. اما با فشار دادن این کلید ها به همراه دیگر دکمه ها می توانید کارهایتان را بسیار سریع تر از حالت عادی انجام دهید. این همان مفهوم «میانبر» در کامپیوتر هاست. در ادامه می خواهیم تعدادی از مهم ترین میانبر های کیبرد را به شما معرفی کنیم.

 Control + F یا Command + F روی مک

6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

کنترل اف میانبری است که دستور Find (پیدا کردن) را نمایندگی می کند. اگر روی مرورگر وب باشید و بخواهید متنی را روی یک صفحه جستجو کنید باید از این میانبر استفاده نمایید. با فشار دادن کلید های کنترل و اف، یک جعبه جستجو بالا می آید. متن مورد نظرتان را در این جعبه تایپ کنید تا مرورگر آن را در صفحه فعلی پیدا کند. این میانبر ممکن است به جز مرورگر ها با سایر اپلیکیشن ها نیز کار کند. برای مثال مایکروسافت ورد و بقیه اپلیکیشن های ویرایش متن، به طور حتم از این میانبر پشتیبانی می کنند. می توانید همین الان در این صفحه نارنجی آن را امتحان کنید و دنبال کلمه نارنجی بگردید.

 Control + N یا Command + N روی مک

6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

استفاده از این میانبر برای ساخت چیزی جدید کاربرد دارد. اگر این میانبر را در مرورگر وب فشار دهید، یک پنجره جدید باز خواهد شد. در نرم افزار های پردازش متن، ویرایش تصویر و... استفاده از این میانبر، یک پرونده جدید را ایجاد خواهد کرد.

Control + S یا Command + S روی مک

6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

خوشبختانه این میانبر چندان غریبه نیست. با فشار دادن کلید های کنترل و اس، می توانید پرونده موجود را Save نمایید. اگر اولین بار باشد که پرونده خود را ذخیره می کنید؛ باید موقعیت ذخیره سازی آن روی هارد و همچنین نامش را در کارد محاوره ای باز شده، تعیین کنید. برای دومین بار دیگر خبری از کادر محاوره ای نخواهد بود و محتوای جدید جایگزین محتوای قبلی روی همان پرونده می شود.

Control + P یا Command + P روی مک

6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

اگر می خواهید پرونده ای که ساخته اید را پرینت بگیرید، باید از این میانبر ها استفاده کنید. به محض فشار دادن این میانبر پنجره پرینت باز می شود. پرینتر خود را انتخاب کنید و هر زمان که آماده بودید روی دکمه پرینت کلیک کنید. پرونده شما پرینت خواهد شد. این میانبر تقریبا در هر اپلیکیشنی که از قابلیت پرینت پرونده پشتیبانی کند، کاربرد دارد.

Alt + F4 یا Command + Q روی مک

6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

ترکیب این کلید ها اپلیکیشن موجود را به طور کامل می بندند. این میانبر در ویندوز، پنجره ای که انتخاب شده را می بندد. در مک هم همینطور. فقط نکته این که در مک، تشخیص این که دقیقا روی کدام اپلیکیشن فوکوس شده مشکل است. بنابر این همیشه به گوشه بالا – سمت چپ نگاه کنید و نام اپلیکیشن را ببینید تا مطمئن شوید که برنامه مورد نظر شما بسته خواهد شد.

کلید Enter یا کلید Return در مک

6 میانبر کیبرد که باید
 بلد باشید

کلید اینتر برای هر کاری مفید است. معمولا وقتی ویندوز به شما پیام می دهد و شما باید Ok یا Cancel را انتخاب کنید؛ می توانید از کلید اینتر به جای کلیک کردن روی اوکی بهره ببرید. در ویندوز، کلیدی که دورش نوار رنگی کشیده شده یا دارد چشمک می زند، به طور پیش فرض روی اینتر فعال است. در مک کلیدی که آبی شده به Return عکس العمل نشان می دهد. اینتر همچنین می تواند برای خیلی کار های دیگر هم به کار رود. هنگامی که متنی را روی گوگل جستجو می کنید و...

حالا که با میانبر های پایه ویندوز و مک آشنا شدید، می توانید کار های خود را با سرعت بیشتر و دردسر کمتری انجام دهید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 11 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic