کارگاه مجازی
اولین نیستیم ...!! اما بهترینیم
جمعه 11 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
_ در شیـر خواران و کودکان به دنبال افزایش ناگهانی دمای بدن ، هوشیاری کودک تغییر می کند و انقباضات ناگهانی و غیر قابل کنترل در عضلات وی به وجود می آید . این حالت را تشنج ناشی از تب می گویند . عموما کودک قبل از تشنج دچار عفونـت می شود اما گاهی تشنج بـدون وجود عفونت هم به وجود می آید .                                                                                                                                                                                                      این تشنج جز تشنج های خوش خیم طبقه بندی می شود و والدین باید در هنگام بروز این تشنج دقیقا مراحل آن را یادداشت کننـد . مدت تشنج بسیار مهم است . آیا کودک پس از آن خوابیـده ، مدت آن چقدر بوده است ؟ آیا تشنج تـکرار شده است و با چه فاصله زمانی ؟ فاصله زمانی بیـن تب و تشنج چه مدت بوده است و نوع حرکات کودک هنگام تشنج به چه صورت بوده ؟                                                                                                                                   این موارد برای تشخیص نوع تشنج بسیار مهم است و می تواند به پزشکان در افتراق خوش خیم و بدخیم بودن آن کمک بسیاری کند .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
_ ناخـن یکی از ضمایـم پـوستى اسـت که نــقـش مهمى را در کارهاى دسـت و زیـبـایى آن ایـفـا مى کند ، لذا از گذشتـه هاى دور همیشه زنـان سعى مى کردند ناخن هاى خود را زیـبـاتـر جلوه دهند و تغییرات مختلفى را از نظر رنگ ، فرم و شکل به آنها بدهند ؛ همچنیـن بـراى بـرطرف کردن بیـماری هاى مختلف ناخن و به طور کلى بـراى زیـبـا کردن و تغییر شکل دادن ظاهر ناخـن کارهاى متعددى انجام مى دادند .                                                                                                                                                                                                             یکى از روش هایى که زنان براى زیبا کردن ناخن هاى خود به کار مى برند، استفاده از ناخن هاى مصنوعى یـا موادى است که سطح یا شکل ناخن را بـه فرم دلخواه در آورد ، هر چند تحقیقات در سال هاى اخیر روشن کرده است استفاده از اینگونه ناخن ها و حتى کاشت آنها مى تواند باعث بروز عوارضى براى این افراد شود .                                                                                                                                                                                                   بهترین روش براى جدا کردن ناخن هاى مصنوعى استفاده از آب ولرم است که در این حالت ناخن ها خود به خود جدا مى شوند؛ خانم ها مى توانند براى بهبودى عوارض چسب ناخن از کرم هاى مرطوب کننده مانند «اوسرین» استفاده نمایند .                                                                                                                                                                                  دکتر « حبیب انصارین » استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران و متخصص پوست و مو معتقد است : امروزه زنان بـه دو دلیل از ناخن هاى مصنوعى یا کاشت ناخن استفاده مى کنـنـد ، یکى به دلیل بیماری هاى مختلفى است که صفحه ناخن از بین رفته و تغییر شکل یافته است و براى پوشاندن ایـن آسیـب از ناخن هاى مصنوعى استفاده مى شود . همچنـیـن دسته دیـگرى از زنـان به دلیـل زیبایى به کاشت ناخن هاى مصنوعى به روش هاى مختلفى روى مى آورند .                                                                                                                                               وى مى گوید : ناخنهاى مصنوعى بعد از تمیز کردن سطح ناخن به اندازه ناخن بریـده مى شوند و توسط چسب هاى مخصوصى چسبانده مى شونـد که یا رنگى بوده و یا این که بعـد از چسباندن توسط لاک هاى مختلفى به دلخواه رنگ مى شوند، ناخن هاى مصنوعى ( ورقه هاى پلاستیکى ) معمولاً سه ، چهار روز بیشتـر نبـاید باقى بمانند زیرا اولاً برخورد با مواد شوینده و مواد شیمیایى سبب جدا شدن آنها مى شود و ثانیاً تبخیـر ترکیبـات ناخن موجب جدا شدن آنها مى شود که در صورت باقى ماندن صدماتى را براى ناخن ها به وجود مى آورد .                                                                                                                                                               وى مى گویـد : ناخن هاى مصنوعى به دو فرم کاشته مى شونـد ؛ در ابـتـدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله اى دور حاشیه ناخن قرار مى گیرند و محکم مى شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملاً صـاف شـده و بـه اصطلاح حـاشیــه نـاخـن ها مانـیـکـور مـى شـونـد و بـا مـوادى که حـاوى فایبرگلاس است آن ناحیه را پر مى کنند و بـه انـدازه دلخـواه در مى آورند .                                                                                                                                                  همچـنـیـن به دلیل این که ناخن دائماً در حال رشد است بعد از مدتی باعث به وجود آمدن فاصله بین ناخن اصلى و ناخن کاشتـه شده مى شود که مرتباً بایـد تـعـویض شـود تـا فـرم آن بـه صورت درستى حفظ شود .                                                                                                                                                                                                                    وى معتقد است : ناخن هاى مصنوعى به دلیل این که روى ناخـن طبیـعـى گـذاشتـه مى شـونـد توسط چسب هاى خاصى محکم مى شونـد . ایـن ناخن ها دائماً باید تعویض شوند که همین امر مى تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شـود و حتى باقى مانـدن آنها روى ناخن باعث جدا شدن ناخن ها می شود .                                                                                                                                                                                                                    وى درباره عوارض اینگونه ناخن ها و کاشت آنها مى گوید: درماتیت (اگزماى تماسى) که به دلیل تحـریـک و آلرژی در پـوست دور ناخـن و در قسمت هاى مختـلـف بدن ایجاد مى شود از مهمتـریـن عوارضى است که در اثر استفاده از ناخن ها به وجود مى آیـد ؛ همچنـیـن براساس گزارشات بـه دست آمـده افـراد آرایـشگـرى که کار کاشـت نـاخـن را انجام مى دهـنـد بـه علت آزاد شدن سم سیانید و بخار ناشى از آن دچار مسمومیت مى شوند .                                                                                                                                                                         وى مى گویـد : همچنـیـن در اثـر استفاده از ایـن ناخن ها انیکولایزیـس که در واقع کندگى لبه آزاد ناخن از بستر است ایجاد مى شود، ناصافى، تغیـیـر ناخن ، خط خط شدن آن ، شکنندگى و خرد شدن ناخن نـیـز در اثـر استفاده از ناخن هاى مصنوعى بـه وجـود مى آیـد ؛ حتى بعضـى از مواقع ناخن به طور کامل از بیـن مى رود و تغیـیـراتى در رنگ ناخن ها به وجود مى آید . التهاب حاشیـه ناخن ، و بروز عفونت هاى معمولى یا قارچى نیز از دیگر عوارض آن است .                                                                                                                                                 دکتر «داود مسعودى» متخصص پوست و مو نیز معتقد است : اصولاً ناخن هاى مصنوعى به دلیل ایـن که به ناخن ها زیـبـایـى و تنوع می دهد و عیـوب ناخن هاى بیـمار و تغییر شکل داده شده را مى پوشاند مورد تقاضاى زنان قرار مى گیرد .                                                                                                                                                                                     بـراى چسبانـدن ناخن از حلال هاى مختلفى استفاده مى شود بنابـرایـن به دلیـل حل شدن لایه محافظ ناخن در ناخن مصنوعى،ناخن ها استحکام خود را از دست مى دهند و حالت نرمى شکل پیدا مى کنند و آسیب پذیرتـر مى شوند و میکروب ها خصوصاً عفونت هاى قارچى به راحتى وارد لایه زیرین ناخ می شوند .                                                                                                                                                                                                             وى مى گویـد : ناخن هاى مصنوعى به چـنـد حالت در بازار موجود است و مورد استفاده خانم ها قرار مى گیرد . بعضى از آنها که به شکل آماده موجودند ، روى ناخن ریختـه شده و سپس شکل مى گیرند، این نوع از ناخن هاى مصنوعى بى رنگ هستند و افراد بنا به دلخواه خود مى توانند از انواع لاک براى زیباتر کردن آنها استفاده کنند و نیاز به چسب ندارند .                                                                                                                                                         وى مى گویـد : ناخن هاى مصنـوعى که تـوسط چسب هاى مـخصـوص روى ناخن قـرار مى گیـرد بـاعـث بـروز عوارضى همچـون انواع آلرژى هاى پوستـى مى شـود که بـا عوارض قرمزى ، التهاب ، پوسته ریزى و خارش ظاهر مى شوند ؛ همین بعضى از انواع این نوع از ناخن ها ممکن است پس از چند بار استفاده حساسیتـى در فـرد ایجاد نـکنـد ولى پس از استفاده مکرر ایـن حساسیت ها بروز مى کند که در این صورت ناخن دچار آسیب و تغیـیـر شکل مى شود ؛ همچنیـن در ایـن موارد صفحه ناخن تغییر رنگ مى دهد که ایـن مسئله به صورت موقـت و گاهى طولانى مدت روى ناخن تظاهر مى کند.                                                                                                                                                                                                                          وى معتقد است ، آلرژى به چسب هایى که براى قرار گرفتن ناخن هاى مصنوعى روى ناخن مورد استفاده قرار مى گیـرد در زنان بیشتر مشاهده مى شود . در صورت بروزعوارض مذکور ، خانم ها باید از داروهاى ضد حساسیـت که اکثـراً کورتـون هاى موضعى هستـنـد بـراى بـهبـودى استفاده نمایند .                                                                                                                                                                                                                                   دکتر « غلامحسین غفارپور » متخصص پوست و مو معتقـد است چسب هایـى که براى استحکام ناخنهاى مصنوعى به کار می رونـد بعـد از مدت ها باعث عوارضى براى مصرف کنندگان می شود که از این عوارض مى توان به خالى شدن ناخن هاى طبیعى، سوراخ شدن ، چروکیده و شکننده و ـبد رنگ شدن آنها اشاره کرد که امکان باقى ماندن آن تا آخر عمر روى ناخن فرد وجود دارد .                                                                                                                                                                                                                                             البته بایـد گفت این عوارض در افراد بـه صورت متفاوت بـروز مى کند . وى مى گویـد : بهترین روش براى جدا کردن ناخن هاى مصنوعى ، استفاده از آب ولرم است که در این حالت ناخن ها خود به خـود جدا مى شونـد ؛ زنان مى توانـنـد براى بهبودى عوارض  ِ چسب ناخـن ، از کرم هاى مرطوب کننده مانند « اوسرین » استفاده نماینـد .                                                                                                                                                                                         « لیلا روانبخش » آرایشگر معتـقـد است : در صورتـى که عمل کاشت ناخـن بـه طور بهداشتى و مناسب انجام نشود عفونـت هاى قارچى را در افراد افزایش مى دهـد و همچنیـن به دلیل این که پـوست کناره ناخن در بعضى از مواقع دچار خونـریـزى مى شود و ابـزار  ِ کار را آلوده مى کنـد ، در صـورت عدم رعایـت بهداشـت ، احتمال انـتـقـال بـیـماری هاى ویـروسى همچون ایـدز و هپاتیـت را افزایش مى دهد .                                                                                                                                                                                                                      وى مى گوید : ناخن هاى مصنوعى بـه خودى خود باعث عوارض نمى شـود بلکه چسب آن باعث نرسیدن هـوا به ناخن ها می شود و به مـرور زمان ناخن ها از حالت طبـیـعى خـود خارج و خشک مى شوند و حتى رنگ آنها به صورت نارنجى کمرنگ در مى آید .                                                                                                                                                     «عاطفه محمودى» کارشناس بهداشت پوست نیز معتقد است : در زنانى که از مانیکـور و کاشت ناخن براى زیباتر جلوه دادن ناخن ها استفاده مى کنند التهاب پوست دور ناخن افزایش مى یابد. وى مى گوید : بـراى چسباندن ناخن از حلال هاى مختلفى استفاده مى شود بنـابـرایـن بـه دلیل حل شدن لایـه محافظ ناخـن در ناخن مصنـوعـى ، ناخن ها استحکام خود را از دست مى دهند و حالت نـرمى شکل پـیـدا مى کنند و آسیـب پـذیـرتـر مى شونـد و میکروب ها خصوصاً عفونت هاى قارچى بـه راحتى وارد لایه زیـریـن ناخن مى شود . همچنـیـن بـراى تـرمیـم ناخن از مواد ضد قارچ استفاده مى شود ، که متأسفانه باعث سوزش پوست کنار ناخن مى شود.                                                                                                                                               وى معـتـقـد است : زنانى که بـراى زیـبـا شدن ناخن هاى خود از مانیکور و کاشت ناخن استفاده مى کنند در صورت خون آلود شدن دست و آلوده شدن قیچى و وسایل مورد استفاده باید رعایت احتیاط و مسائل بهداشتى را بکنند زیرا استفاده از این وسایل آلوده مى تواند عفونت هاى ایدز و هپاتیت را به فرد دیگرى انتقال دهد .                                                                                                                                                                                                محمودی تـوضیـح می دهـد : ناخن از چنـد قسمت تشکیل شده است ، ماتریکس که باعث رشد ناخن ها مى شود ؛ صفحـه ناخن که سلول هاى آن شاخى شده و به حالت ضخیم در مى آید ؛ فیتیکول ، لایه نازکى که روى ناخن قرار مى گیرد ؛بستـر ناخن که زیر صفحه ناخن قرار مى گیرد و باعث چسبیدن ناخن به سطح زیـریـن مى شود ؛ هلال ناخن ؛ شیار ناخن که قابل رؤیت نیست ؛ زیـر ناخـن ( قسمتى از پـوست که زیر لبه آزاد ناخن قـرار گرفـتـه و از بـروز عفـونـت بـه داخل ناخن جلوگیرى مى کند ) .                                                                                                                                                                                                                   بـنـابـرایـن ناخن ها در اثر تغییرات طبیعى و غیـرطبیعـى ، بیماری هاى پوستى و دیگر بیماری هاى داخلى سیستم ایمنى ماننـد بیمارى هاى دریچه قلب ، ریـه ، صدف (پسوریازیس) ، عروقى باعث تغیـیـر شکل ناخن مى شونـد و در ایـن حالت آنها بـه شکل چخماقى و فـرو رفتـه ، انحنـا یافـتـه ، ضخیم شده ، شیار شیار شده ، در می آیـنـد و لکه هاى رنگى روى ناخن ایجاد مى شوند .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
_چگونه ورزشکاران دچار دهیدراسیون نشوند                                                                                                                                                                                   نقش آب در بدن                                                                                                                                                                                                                         شما بدون غذا چند هفته ، بدون آب چند روز و بدون اکسیژن چند دقیقه میتوانید زنده بمانید ، به عبارت دیگر بجز اکسیژن آب مهمترین عنصریست که در بدنمان داریم.                                                                                                                                                     بدن شما از 70 - 55 درصد آب تشکیل شده است و تقریباً 90 - 80 درصد خون را آب تشکیل می دهد. آب تقریباً در تمام روندهای حیاتی بدن دخیل است.کمبود آب میتواند به تغییرات ذهنی و فیزیکی منجر شود .                                                                                              آب نقش های زیر را ایفا میکند :                                                                                                                                                                                                     • با شستن سمومی که در طی زندگی عادی تولید میشود ، بدن را پاک میکند .                    • زندگی مفاصل را تأمین میکند.                                                                                • پوست را از خشکی محافظت می نماید.                                                                   • هیدراسیون احشاء داخلی را حفظ میکند.                                                                  • دمای بدن را کنترل مینماید.                                                                                                                                                                                                         وقتی بدن گرم میشود ، آب به شکل عرق از پوست دفع میگردد . این مساله خوب است چرا که عرق از پوست شما تبخیر میشود و بدن شما سرد میشود .                                            در واقع یک “تهویه هوایی”  Air-Conditioner در بدن شما وجود دارد ولی برای اینکه این سیستم به کار خود ادامه دهد،نیاز به جبران آب از دست رفته بدن دارید. اگر به اندازه کافی و در حد جبران عرق از دست رفته آب ننوشید،خون غلیظ شده و جریان خون کند میشود. این امر باعث میگردد که فشار بروی قلب وارد شود.در صورتی که کمبود مایع زیاد باشد،بدن شما به اندازه کافی آب برای تولید عرق ندارد.در این نقطه درجه حرارت بدن میتواند تا حد خطرناکی بالا برود.                                                                                                                     
با وجود اینکه یک فرد بزرگسال با جثه متوسط در روز حدود 2 لیتر آب از دست میدهد، یک ورزشکار ممکن است در ظرف یک ساعت ورزش شدید قریب به 3 لیتر آب از دست بدهد.در صورتی که این مایعات از دست رفته جایگزین نشوند،ممکن است دهیدراسیون عارض گردد.                                                                                                                                             کم آبی یا دهیدراسیون یک اثر منفی و شدید روی کارایی ورزشی دارد. در واقع حتی دهیدراسیون خفیف تا حد یک درصد کاهش وزن بدن می تواند با ایجاد سرگیجه،سردرد و زمان عکس العمل کندتر همراه باشد و میتواند بر خطر گرمازدگی بیافزاید.                                                                                                                                                         در صورت عدم درمان، دهیدراسیون بدتر میشود و میتواند کشنده باشد. مراقب علایم زودرس هشداردهنده در خودتان و هم تیمی هایتان  باشید تا از دهیدراسیون اجتناب شود.در صورتی که هر یک از این علائم را مشاهده کردید،به مربی خود اطلاع دهید یا مراقبت طبی فوری طلب کنید.
                                                                                                                                                                                                                                      • تشنگی                                                                                                                                                                                                                                 آیا احساس تشنگی همیشه با آغاز کم آبی همراه است؟

پاسخ اینست ، نه همیشه . در بسیاری موارد ورزش واقعاً واکنش تشنگی را مختل میکند . به هنگام ورزش شما مقدار زیادی آب را قبل از احساس تشنگی از دست می دهید و قبل از اینکه بطور کامل کم آبی شما جبران شود احساس تشنگی از بین میرود. بنابراین برای تأمین نیازتان به آب نمی توانید به حس تشنگی اکتفا کنید . به عنوان یک ورزشکار ، لازم است که بطور آگاهانه بیش از آنچه که دوست دارید آب بنوشید ، بویژه زمانی که در گرما ورزش میکنید .                                                                                                                                                                       • میزان مصرف مایعات در ورزشکاران                                                                                                                                                                                                 بنا به همه دلایل فوق، ورزشکاران لازم است که آب یا سایر نوشابه ها را قبل ، در طی و بعد از ورزش مصرف کنند:                                                                                                                                                                                                                      قبل از ورزش : یک یا دو لیوان مایعات را دو ساعت قبل از مسابقه یا تمرین بیاشامید تا اطمینان حاصل کنید که بخوبی هیدراته شده اید. پانزده دقیقه قبل از شروع ورزش یک لیوان دیگر نیز بنوشید.                                                                                                                                                                                                                                   در طی ورزش: در طی ورزش برای جایگزینی مایعات از دست رفته و اجتناب از گرمای بیش از حد هر20 - 15 دقیقه ، 180 - 120  سی سی مایعات بنوشید ، مایعات سرد بهتر است چرا که به سرعت جذب می شوند و حرارت مرکزی بدن را سریعتر پایین می آورند .                                                                                                                                                    پس از ورزش : این نکته که پس از انجام ورزش به مصرف مایعات ادامه دهید حائز اهمیت است زیرا جبران کم آبی بدن نیاز به زمان کافی دارد . برای اطمینان از اینکه به اندازه کافی آشامیده اید،خودتان را قبل و بعد از ورزش توزین کنید . به ازای هر 5/0 کیلوگرم کاهش وزن حداقل 500 سی سی آب مصرف نمایید . این اشتباه را نکنید که وزن کاهش یافته در ورزش مربوط به چربی است،چرا که چربی بتدریج از دست می رود و در مقیاس چند روز ، مشخص نخواهد شد . تقریباً تمام کاهش وزن طی ورزش از منشاً آب می باشد .                                                                                                                                                                             • علائم و خطرات کم آبی در ورزشکاران                                                                                                                                                                                             دهیدراسیون می تواند نسبتاً سریع عارض شود. همچنین ممکن است ظرف چندین روز ورزش بدون نوشیدن مایعات کافی پدید آید. ورزشکارانی که هر روز یا دوبار در روز و بویژه در آب و هوای گرم و مرطوب بشدت ورزش میکنند ، ممکن است بازای هر 5/0 کیلوگرم وزنی که از دست می دهند، آب نیاز داشته باشند تا تعادل آب آنها مجدداً اعاده شود . به طور معمول نباید در روز وزن شما کاهش یابد ، حتی 2 درصد کاهش وزن می تواند به کاهش کارآیی منجر شود و معرف دهیدراسیون خفیف باشد .                                                                                                                                                                                                           علاوه بر آب ، برخی از ورزشکاران نیاز به جایگزینی الکترولیتهای سدیم و پتاسیم که در عرق از دست می روند،دارند.این امر بویژه در ورزشی که بیش از یک ساعت به طول انجامد صدق میکند.بسیاری از نوشابه های ورزشی حاوی غلظتهایی از الکترولیتها و کربوهیدراتها هستند ، که جذب آب را تسریع می نمایند . به علاوه الکترولیتهای موجود در نوشابه های ورزشی تشنگی را تحریک میکند ، که باعث تحریک فرد به نوشیدن و جبران کم آبی میشود . نوشابه های ورزشی در ورزشکاران استقامتی و نیز افرادی که تا حد توان به طور روزانه تمرین می کنند،یا در چند مسابقه در یک روز شرکت میکنند یا دو جلسه تمرین در روز دارند بیشترین فایده را دارند .                                                                                                                                در صورتی که ذائقه و بیزاری مانع نوشیدن مایعات مورد نیاز شماست ، نوشابه را بر طریق سلیقه خود برگزینید . ( انواع آبمیوه ، آب ساده ، آب معدنی ، نوشابه های ورزشی ، لیموناد )شما همچنین میتوانید از غذاهایی که آب زیادی دارند(مثل هندوانه،گوجه فرنگی،کاهو،سوپ)بیشتر استفاده کنید . با این حال آگاه باشید که نوشیدنیهای حاوی کافئین ، نظیر قهوه و چای اثر متضادی دارند . کافئین نیاز بدن به ادرار کردن را افزایش میدهد و بنابراین باید در زمان اعاده مایعات از دست رفته ، از مصرف آنها اجتناب نمود . به همین ترتیب مشروبات الکلی دارای اثر کاهنده آب بدن هستندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
_ نتیجه یک تحقیق: استرس باعث افزایش ریزش مو می شود                                                                                                                                                                 تـحقیقـات مـشتـرک محققان دانشگاه “لوبـک” و بیمارستـان “شفیتـه”  آلمان نشان می دهـد که استرس و تنش موجب از دست دادن مو در انسان می شود.                                                                                                                                                                ایـن گروه از محقـقـان که در راس آنها پـروفسـور  “رالف پاوس”  قـرار دارد در تحقیقات خـود متوجه شدند که بدن انسان ها در شرایط استرس واکنـش های هـورمونـی نشان داده و هـورمـون های کورتیزول و تستوسترون تولید می کند که این هورمون ها باعث تضعیف ریشه مو و در نتیجه ریزش آنها می شونـد .
 نتایج ایـن تحقیقات در آخریـن شماره نشریه داروسازان آلمان چاپ شده و در آن آمده است که آزمایش بر روی موش های صحرایی نیز توسط پزشکان این نتیجه را تایید کرد.                                                                                                                           تیم دانشگاه لـوبـک در بـررسـی های خـود بـر روی هـنـدبـالیـست ها در جام جهانـی 2007 آلمان مـتـوجـه شد که تنش فکری ، ذهنـی و فشار روحی مـوجـب افـزایـش هـورمون های استرس زا و افـزایـش ریـزش مـو در بـیـن آنان در قبل و طول مسابقات می شـود .
پـروفسـور پاوس در این باره می گوید: این نتایج نشان می دهد که آرامش برای انسان چیز بسیار خوب و با ارزشی است.
وی توصیه کرد که افراد در هر حال سعی کنند آرامش خود را حفظ کنند.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
_ محققان سوئیسی می گویند خواب مناسب شبانه می تواند بهترین روش برای تقویت حافظه باشد.                                                                                                             به گفته این محققان، خواب شبانه بر نحوه عملکرد مغز در روز بعد تاثیر زیادی دارد.                                                                                                                                         بر این اساس، به نظر می رسد خواب کافی شبانه با تسهیل ارتباطات عصبی- شیمیایی سلول های مغز، به تقویب حافظه و قدرت یادگیری کمک می کند. محققان دانشگاه ژنو نتیجه تحقیقات خود را در کنفرانس فدراسیون انجمن های اروپایی علوم اعصاب ارائه کردند.                                                                                                                                               آنها در این تحقیقات تاثیر خواب شبانه را بر عملکرد مغز 32 داوطلب بررسی کردند. محققان تصاویری را به این افراد نشان می دادند یا از آنها می خواستند نقطه ای را بر صفحه نمایشگر دنبال کنند. به نیمی از این افراد اجازه داده می شد به میزان هشت ساعت بخوابند و نیمی دیگر از اعضا این گروه اجازه خواب نداشتند یا حداقل به مدت کوتاهی چرت می زدند.                                                                                                                                         روز بعد، محققان از افراد مورد آزمایش می خواستند نقاط به نمایش گذاشته شده را دوباره دنبال کنند یا تصاویری را که دیده بودند به یاد بیاورند. همزمان فعالیت عصبی مغز این افراد به وسیله ام آر آی بررسی می شد.

به گزارش محققان، آنهایی که شب قبل به اندازه کافی خوابیده بودند، عملکرد بهتری داشتند.

دکتر سوفی شوارتز، سرپرست محققان دانشگاه ژنو در این باره گفت: " نتیجه تحقیقات ما نشان داد یک دوره خواب پس از به دست آوردن یک تجربه جدید می تواند تاثیرات یادگیری را تسهیل کند." او در ادامه گفت: "این بهبود ناشی از تغییر در عملکرد مناطقی از مغز است که به یادگیری مربوط است."                                                                                                                                                                                         در این حال، به گفته دکتر شوارتز به تحقیقات بیشتری برای ارزیابی خواب مورد نیاز برای کمک به تقویت حافظه نیاز است. او همچنین بر ضرورت پی بردن به تاثیر خواب بر عملکرد افراد و قدرت ادراک تاکید کرد. به گفته دکتر نیل استانلی که از متخصصان خواب در بریتانیا است، نتیجه مطالعات محققان سوئیسی بیانگر اهمیت خواب مناسب شبانه است. این در حالی است که بر اساس آخرین نظرسنجی، تنها یک پنجم بریتانیایی ها به میزان هشت ساعت در شبانه روز می خوابند.                                                                                                                                                                                                                                 دکتر استانلی در این باره گفت: "خوابیدن وقت تلف کردن نیست. بلکه بخش بسیار فعالی از زندگی است و ما به آن به خاطر تقویت حافظه و قدرت یادگیری نیاز داریمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 شهریور 1390 :: نویسنده : هادی مالک
_ هر ساله شرکت‌های دارویی، داروهای جدیدی را به پزشکان معرفی می‌کنند.این داروها به‌طور مجـزا می‌تواننـد باعـث بـهبـود بیـماری‌ها شونـد یا دردهای مختلف را تسکین دهنـد ، اما استفاده همزمان از همیـن داروهای مفیـد می‌توانـد مضر و حتی مرگبار باشد . بنابـرایـن اگر می‌خواهیـد از داروهای بدون نسخه استفاده کنید بد نیست به موارد زیر نگاهی داشته باشید :                                                                                                                                         1 -  به پزشک خود بگویید چه داروهایی مصرف می‌کنید .                                                                                                                                                                      این مسئله بـه پـزشک شما کمک می‌کنـد تا دیدگاه بـهتـری نسبت به تاریخچه پزشکی شما پیدا کنـد . فایـده ایـن قضیـه پـرهیـز پـزشک از تجویـز داروهایی اسـت که ممکن است با داروهای دیگر تداخل اثر داشته باشند، بخصوص اگر شما همزمان توسط چند پزشک مختلف تحت درمان باشید. در ایـن موارد هم بـرای شما و هم بـرای پـزشکتان لازم اسـت که دربـاره داروهای تجویـز و مصـرف شده اطلاعات مورد نیاز را رد و بدل کنید .                                                                                                                                                                                2 -  ‌برنامه مصرف داروها را بنویسید .                                                                                                                                                                                               در یک برگه ، تعداد و مقدار داروهای مصرفی خود در شبانه روز را بنویسید . سعی کنید همه چیز دقیقا مشخص باشد . در ایـن بـرگه ، عوارض جانبی شایع و روش نگهداری هـر دارو را نیـز از روی بروشور مشخصات دارو یادداشت کنید . البته اغلب داروها را باید در محیط خشک و خنک و به دور از یخ زدگی نگهداری کنید. جالب اینکه بر خلاف تصور رایج، حمام و آشپزخانه برای نگهداری داروها محیط مناسبی نیستنـد چرا که حرارت و رطوبـت می‌توانـد باعـث فساد داروها و کاهش تأثیـر آنها شود .                                                                                                                                                                                                                         3 -  پرهیز آگاهانه                                                                                                                                                                                                                       می دانیـد چطور ممکن است آب گریـپ فـروت با آن ‌همه خاصیت، برایتان مضـر باشد ؟ آب گریـپ فروت با اثر برخی داروها تداخل می کنـد و به همیـن دلیل مصـرف همزمان آنها با هم ، می تواند مضر باشد ، مثلا مصرف هم زمان داروهای ضد کلسترول از خانواده‌ی استاتین‌ها (مثل لواستاتین و آتروواستاتین) ، با آب گریپ‌فروت تداخل ایجاد می‌کند .                                                                                                                                                                       مصرف الکل و کافئین ، بلند کردن بارهای سنگین و مصرف داروهای مسکن از قبیل استامینوفن و ایبوپروفن درصورت همزمانی با مصـرف برخی داروها می‌توانند خطرناک باشد . حتما با پزشک خود رو راست باشیـد و دستـورات او را بـرای پرهیـز از برخی غذاها، داروها و فعالیت های مضـر رعایت کنید.                                                                                                                                                                                                                              4 - داروهایتان را با کسی شریک نشوید .                                                                                                                                                                                          در مدرسه بـه ما آمـوزش داده‌انـد که اموالتان را با دیگران تقسیم کنـیـد ، چون باعـث دوستـی و محبت می‌شود . اما وقتـی پای دارو بـه میـان می‌آیـد بهتـر است بـه آمـوزش های دوران مدرسه بی‌توجه باشیم!                                                                                                  دو بیـمار می‌توانند دقیقا مقدار مساوی از یـک دارو را مصرف کنند ، ولی یک نفر از آنها کمی خواب آلـود می‌شود و دومی بـه كُما می‌رود . نحوه عملکـرد دارو در بـدن ، از فـردی به فـرد دیگر متفاوت است . دارو برای هر فـرد به‌طور اختصاصی تجویـز می‌شود ، بنابرایـن هرگز داروی خود را با کسی شریک نشویـد و از داروی افـراد دیگر استفاده نکنیـد ، چون ممکن است عـوارض مـرگبـاری داشته باشد . اگر هم عوارضی بروز نکند ، مطمئنا تأثیر درمانی دارو به طرز چشمگیری کم خواهد شد .
                                                                                                                                                                                                                        5 - ‌صبور باشید .                                                                                                                                                                                                                 داروهای مختلف از راه های متفاوتی در بدن تأثیر خود را اعمال می‌کنند. برخی از داروها بلافاصله بعـد از مصـرف جذب شده و خیلی سریع تأثیـر خود را نشان می‌دهند ؛ اما تعداد دیگری از داروها دیرتر تأثیـر می‌کنند و بیمار دیرتـر متوجه تأثیـر دارو و بهبـود بیماری خود می‌شود . شایـد خیلی از بیماران فکر کنند که به جای صبر کردن ، بایـد دوز (مقدار) دارو را بیشتـر کنند تا دارو سریع تـر اثـر کند . بیمار باید بداند که برخی از داروها دیرتر اثـر می‌کنند و باید حتما بـرای دریافت بهتریـن نتیجه درمانی ، کمی صبور باشد .                                                                                                                                                                                                         6 - داروهای تاریخ مصرف گذشته را دور بریزید.                                                                                                                                                                                    هرگز داروهای تاریخ مصرف گذشته را در جعبه ی داروها نگه ندارید و به‌محض انقضای تاریخ مصرف دارو، بدون تردید آن‌را دور بریزید. برخی از داروها بعد از گذشت تاریخ مصرف ، به دلیل واکنش‌های شیمیایی می‌توانند باعث مسمومیت بیمار شوند .                                                                                                                                                                                7 - داروها را در تاریکی مصرف نکنید.                                                                                                                                                                                                اگر نـور محیط آنقدر کم است که نمی‌توانید برچسب روی دارو را بخوانید ، دارو را مصرف نکنید ، بـه خصـوص اگر همـه داروها را در یک محل نـگهـداری می‌کنـیـد . در چنـیـن شرایطی احتمال اشتبـاه داروها با هم بسیـار زیـاد است ، مثلا ممکن است بـه جای 2 عدد استامینوفـن ، 2 عدد از داروی دیگـری مصـرف شود که عوارض خطرناکی را به دنبال خواهد داشت . پس هـر زمان که خواستیـد دارویی را مصرف کنید ، دقیقا مطمئن شوید که همان دارو را به دهان می‌برید .                                                                                                                                8 - قرص را نجوید ، نشکنید و خرد نکنید .                                                                                                                                                                                         بزرگ بـودن برخی از قـرص ها بیـمار را به فکـر شکستن یا خرد کردن قرص می‌اندازد تـا مصرف آن راحت‌تـر باشد ، اما همیـن کار باعث می‌شود تا بخشی از دارو سریع تـر از بخش‌های دیگـر جذب شود و طبعا تأثیر دارو دچار اختلال خواهد شد . حتی احتمال دارد وضعیتی شبیه دوز بیش از حد دارو ایجاد شود .                                                                                                                                                                                                                        9 - لیست داروهای خود را همراه داشته باشید .                                                                                                                                                                                 اگر داروهای زیادی مصـرف می‌کنیـد، فهرستی از نام و مقـدار مصـرف آنها را در جیـب خود داشته باشید تا اگر احیانا بیـرون از منزل دچار یک وضعیت اورژانسی شدید، بتوانید به تیم پزشکی درباره داروهایی که مصرف می‌کنید، توضیح دهید . چنین فهرستی در ملاقات با پزشک هم مفید خواهد بود چون بدین ترتیب ، دیگر نام و دوز داروهای مصرفی را فراموش نخواهید کرد .                                                                                                                                    10 - بیشتر ، همیشه بهتر نیست .                                                                                                                                                                                           بعضی وقـت ها که خیلی بدحال هستیـد ، شایـد استفاده از مقدار بیشتـر دارو شما را وسوسه کند ، اما به یاد داشته باشید که این کار مفید نبـوده و حتی در برخی موارد خطرناک خواهد بود . به این نکته مهم توجه داشته باشید که بسیاری از اوقات، بدحالی و ضعف شما به دلیل استرس یا تغذیه نادرست است .                                                                                         در چنیـن شرایطی شایـد بـهبـود تغـذیـه و شرایط روحی و ذهنی مفیدتـر از مصـرف انواع و اقسام قرص و دارو باشد ، بنابراین همواره در اولین گزینه به سراغ دارو نروید .                                 اگر هم وضعیـت بیـماری شما به گونه‌ای است که بایـد از داروهای خاصی استفاده کنید ، بهترین کار مشورت با پزشک است . اما اگـر امکان چنـیـن مشورتی وجود ندارد و شما درباره مقـدار دارو اطمینان داریـد ، دوز دارو را بیشتر نکنید .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 11 )    ...   4   5   6   7   8   9   10   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز

 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو