کارگاه مجازی
اولین نیستیم ...!! اما بهترینیم
یکشنبه 3 مهر 1390 :: نویسنده : هادی مالک

پدر محمد تقی بهار نیز مانند خود او لقب ملک الشعرایی داشته است. وقتی بهار جوان بعد از مرگ پدر مطرح شد و مدعی عنوان ملک الشعرایی، برخی در قوت طبع شعر او تردید کردند و او را به امتحانی بسیار دشوار مکلف نمودند.

امتحان از این قرار بود که بهار می‌بایست در مجلسی حضور پیدا کند و با واژه‌هایی که به او گفته می‌شد، از خود رباعی بسراید که دربرگیرنده همۀ آن واژه ها باشد.

اولین سری واژه‌ها از این قرار بود:

خروس ، انگور ، درفش ، سنگ

و بهار اینچنین سرود :

برخاست خروس صبح برخیز ای دوست
خون دل انگور فکن در رگ و پوست
عشق من و تو قصۀ مشت است و درفش
جور تو و دل ، صحبت سنگ است و سبوست


سپس واژه های :

تسبیح ، چراغ ، نمک ، چنار

بهار سرود :

با خرقه و تسبیح مرا دید چو یار
گفتا ز چراغ زهد ناید ا نو ا ر
کس شهد ندیده است در کام نمک
کس میوه نچیده است از شاخ چنار

و در آخر:

گل رازقی ، سیگار ، لاله ، کشک

و بهار چنین سرود :

ای برده گل رازقی از روی تو رشک
در دیدۀ مه ز دود سیگار تو اشک
گفتم که چو لاله داغدار است دلم
گفتی که دهم کام دلت یعنی کشک

بهار خود می گوید : در آن مجلس جوانی بود طناز و خودساز که از رعنایی به رعونت ساخته و از شوخی به شوخگنی پرداخته با این امتحانات دشوار و رباعیات بدیهه باز هل من مزید گفته و چهارچیز دیگر به کاغذ نوشت و گفت تواند بود که در آن اسامی تبانی شده باشد و برای اذعان کردن و ایمان آوردن من ، بایستی بهار این چهار چیز را بسراید :

آینه ، اره ، کفش ، غوره

من برای تنبیه آن شوخ چشم دست اطاعت بر دیده نهاده ، وی را هجایی کردم که منظور آن شوخ هم در آن هجو به حصول پیوست و آن این است :

چون آینه نورخیز گشتی احسنت !
چون اره به خلق تیز گشتی احسنت!
در کفش ادیبان جهان کردی پای
غوره نشده مویز گشتی احسنت


بر گرفته از سایت داستانهای کوتاه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مهر 1390 :: نویسنده : هادی مالک

- «اعجاز عددى قرآن کریم» یکى از رشته‌هاى قرآن‌پژوهى جدید است که مقصود آن نشان‌دادن نظم اعجازگونه ریاضى قرآن کریم است. نخستین کسى که این مسأله را پیش کشید و حیرت و اعجاب جهانیان را برانگیخت، دکتر رشاد خلیفه مصرى‌الاصل و استاد کامپیوتر در دانشگاه‌هاى امریکا بود که فرضیه عدد نوزده را پیش کشید که بسم‌اللَّه‌الرحمن الرحیم، نوزده حرف است و کلمه «اسم» نوزده بار در قرآن آمده است، و کلمه جلاله (اللَّه) 2698 بار که مضربى از نوزده است؛ یعنى 19 ضرب در 142؛ و «الرحمن» 57 بار (3 ضرب در 19)، و «الرحیم» 114 بار (19 ضرب در 6) در قرآن به‌کار رفته است. اما نظریه او از آن جهت که عدد نوزده عدد مقدس بابیان و بهاییان است، مشکلات جدى به وجود آورد. اشکال دیگر نظریه او این بود که تا حدودى «حساب‌سازى» در آن مشاهده شد. از جمله یکى از بزرگ‌ترین قرآن‌پژوهان ایران، آقاى دکتر محمود روحانى، که صاحب یکى از دقیق‌ترین فرهنگ‌ها و فهرست‌هاى آمارى قرآن است (به‌نام فرهنگ آمارى کلمات قرآن کریم / المعجم الاحصائى لألفاظ القرآن الکریم، 3 مجلد، طبع مشهد، مؤسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوى)، بررسى جدید و دقیقى درباره آمار کلمه جلاله (اللَّه) در قرآن انجام داده و با قاطعیت تمام آمار این کلمه را 2699 نشان مى‌دهد که با آمار رشاد خلیفه یک عدد اختلاف دارد.

- کتاب عبدالرزاق نوفل اعجاز عددى در قرآن‌کریم نام دارد و به قلم قرآن‌پژوه و قرآن‌شناس معاصر، آقاى مصطفى حسینى طباطبائى به فارسى ترجمه شده است. ذیلاً تعدادى از آمار و ارقام شگفت‌آور عبدالرزاق نوفل نقل مى‌شود:

* واژه دنیا در قرآن کریم 115 بار به‌کار رفته است، و واژه آخرت هم همین تعداد.

* شیاطین 68 مرتبه، ملائکه هم همین تعداد.

* حیات 71 بار، موت هم همین تعداد.

* علم و معرفت و مشتقات آنها 811 بار، ایمان و مشتقات آن هم همین تعداد.

* ابلیس یازده بار، و استعاذه از او هم به همین تعداد.

* کلمه یوم به معناى روز (به صورت مفرد) 365 بار به تعداد روزهاى سال (شمسى) در قرآن به کار رفته است و به صورت تثنیه و جمع سى بار، به‌تعداد روزهاى ماه.

* کلمه شهر به معناى ماه، 12 مرتبه در قرآن دیده مى‌شود به تعداد ماه‌هاى سال.

- کتاب دکتر ابوزهراء النجدى، قرآن‌پژوه شیعه «من الاعجاز البلاغى و العددى للقرآن الکریم» نام دارد. ذیلاً چند تناسب و ظرافت جدید عددى قرآنى را که او پیدا کرده است نقل مى‌کنیم:

* ساعت / الساعه در قرآن کریم 24 بار به‌کار رفته است به تعداد ساعات شبانه‌روز.

* سماوات السبع یا سبع سماوات، هفت بار به‌کار رفته است.

* «سجد» و مشتقات آن 34 مرتبه به‌کار رفته است که برابر مجموع سجده‌هاى هفده رکعت نماز شبانه‌روزى است، از قرار هر رکعتى دو سجده، جمعاً 34 سجده.

* لفظ صلاه و قیام و اقیموا و مشتقات آن 51 بار به‌کار رفته است که برابر با هفده رکعت نماز واجب و 34 رکعت نماز مستحب شبانه‌روزى است.

* مشتقات وصى / توصیه به تعداد اوصیاى الهى دوازده بار به کار رفته است.

* لفظ شیعه و مشتقاتش دوازده بار در قرآن به کار رفته است.

* مشتقات فرقه، 72 بار به کار رفته است و این به تعداد 72 فرقه اسلامى است.

* کلمه (امام) به معناى رهبر و زمامدار الهى به صورت مفرد و جمع 12 بار در قرآن کریم تکرار شده است که مطابق است با روایات نقل شده از پیامبر اسلام (ص) از طریق شیعه و سنى مبنى بر اینکه تعداد امامان بعد از ایشان 12 نفر مى‌باشند.

* کلمه (رجل) به معناى مرد مساوى کلمه (امراه) به معناى زن هر کدام 24 بار آمده است.

* کلمه (الحسنات) به معناى خوبى‌ها و کلمه (سیئات) به معناى گناهان هر کدام 180 بار تکرار شده است.

* کلمه (الحیاه) به معناى زندگى وکلمه (الموت) به معناى مرگ هر کدام 145 بار تکرار شده است.

* کلمه (ارسل) به معناى فرستاد و مشتقات آن 513 بار در قرآن کریم تکرار شده است و نام 28 پیامبرى که در قرآن از آنها نامى آورده شده است نیز مجموعاً 513 بار تکرار شده است.

* کلمه (الرسل) به معناى پیامبران و کلمه (الناس) به معناى مردم هر کدام 368 بار تکرار شده است.

* کلمه (سرور) به معناى شادى و کلمه (حزن) به معناى غم و اندوه هر کدام 4 بار تکرار شده است.

* کلمه (الحر) به معناى گرما و کلمه (البرد) به معناى سرما هر کدام 4 بار تکرار شده است.

- یکى از دلایل حقانیت قرآن آن است که خداوند متعال در سوره صف آیه 6 مى‌فرماید: «و به یاد آورید هنگامى که عیسى پسر مریم گفت اى بنى اسرائیل من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى که تورات را که قبل از من نازل شده تأیید مى‌کند و بشارت دهنده هستم به پیامبرى که بعد از من مى‌آید و نام او احمد است».

همچنین خداوند در سوره اعراف، آیه ى 157 مى‌فرماید: «مؤمنان کسانى هستند که از پیامبرى پیروى مى‌کنند که از هیچ بشرى تعلیم ندیده است همان پیامبرى که یهودیان و مسیحیان نام او را در تورات و انجیل نوشته شده مى‌یابند».

حال اگر در همان زمان که قرآن نازل شد، نام پیامبر در تورات و انجیل وجود نداشت فوراً علماى یهود که دائماً از نزدیک مراقب اسلام بودند براى اثبات عدم حقانیت قرآن به مسلمانان اعلام مى‌کردند که چنین چیزى نیست و تورات و انجیل را به مسلمانان نشان مى‌دادند، در حالى که چنین چیزى اتفاق نیفتاد و خود این مسأله نشانگر این است که نام مبارک پیامبر در زمان نزول این آیات در کتاب‌هاى مقدس یهودیان و مسیحیان بوده است و آنها با این نام مقدس کاملاً آشنایى داشته‌اند به همین دلیل خداوند متعال در سوره انعام آیه 20 مى‌فرماید: «اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) پیامبر را مى‌شناسند همچنانکه فرزندان خود را مى‌شناسند». اما در قرن‌هاى بعد نام آن حضرت و اوصاف او را از تورات و انجیل به تدریج حذف کردند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مهر 1390 :: نویسنده : هادی مالک
                            

محققان با بررسی ساختار پوست کوسه ها دریافتند که این جانداران با استفاده از حفره های موجود بر روی پوست خود .................

                                             

                                               

محققان با بررسی ساختار پوست کوسه ها دریافتند که این جانداران با استفاده از حفره های موجود بر روی پوست خود میتوانند با سرعتی بالا شنا کرده و به راحتی و در همان سرعت تغییر مسیر بدهند . 

مطالعات جدید نشان میدهد که کوسه ها برای افزایش سرعت حرکت در آب؛روی پوست خود  حفره هایی ایجاد میکنند که شبیه به گودال هایی که روی توپ گلف قرار دارند میباشد که وجود همین حفره ها منجر به افزایش سرعت آن ها میشود.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مهر 1390 :: نویسنده : هادی مالک
                 

دانشمندان مجموعه ای شگفت انگیز از رد پاهای دایناسور ها را در مرز ایالت آریزونا ـ اوتا در آمریکا شناسایی کردند...................

                                                

دانشمندان مجموعه ای شگفت انگیز از رد پاهای دایناسور ها را در مرز ایالات آریزونا ـ اوتا در آمریکا شناسایی کردند.این محل در میان مظهر ملی(صخره های ورمیلیون)است.تعداد این رد پاها به قدری زیاد است(بیش از یک هزار رد پا) که زمین شناسان؛ این منطقه را تالار رقص دایناسور ها نامگذاری کرده اند.قدمت این رد پاها حدود ۱۹۰ میلیون سال تخمین زده شده و به احتمال زیاد در این محل بیش از یک نوع دایناسور وجود داشته است.این محل حدود یک سوم هکتار مساحت دارد و نشان دهنده ی جاجایی دایناسور ها در در اطراف محلی است که احتمالا یک چاله ی آبی در اوایل دوره ی ژوراسیک بوده است. 

در آن زمان؛جنوب و غرب آمریکا پوشیده از زمین های شنی در ابعاد بزرگتر از صحرای آفریقا بوده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مهر 1390 :: نویسنده : هادی مالک

نتایج یک تحقیق جدید نشان داده که آب های قطبی مریخ خالص هستند......

نتایج یک تحقیق جدید نشان داده که آب های قطبی مریخ خالص هستند.

یک کلاهک عظیم در قطب شمال سیاره ی مریخ کشف شده است که در بالا ترین درجه ی تمیزی و خالص بودن است.

این اطلاعات مربوط به داده های راداری است که توسط مدارگرَدمریخی امریکا در مدار سیاره ی سرخ به دست آمده اند.این اطلاعات تایید میکند که آب موجود در این ناحیه از مریخ نود و پنج درصد خالص است.

محققان میگویند،پیش بینی میشود که مناطق قطبی مریخ حامل مقادیری معادل دو تا سه میلیون کیلومتر مکعب یخ باشند.با این پیش بینی، مقادیر یخ موجود در قطب مریخ تقریبا صد برابر بیش تر از کل ذخایر یخی موجود در دریاچه ی بزرگ شمال امریکاست.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 3 مهر 1390 :: نویسنده : هادی مالک

محققان امریکایی و چینی با ساخت یک سیستم خاص،پیشرفت های قابل توجهی.........

                                                   

محققان امریکایی و چینی با ساخت یک سیستم خاص،پیشرفت های قابل توجهی در زمینه ی نامرئی کردن اشیاء انجام داده اند و برای اولین بار ثابت کردند که نامرئی کردن امکان پذیر است .

دیوید اسمیت از دانشگاه دوک ایالات کارولینای شمالی گفت:ما با استفاده از سراب که در تابستان بر روی جاده های بسیار گرم دیده میشود متوجه شدیم که امکان نامرئی کردن وجود دارد.

شما از دور آبی را میبینید که در جاده وجود دارد اما در واقع این بازتاب آسمان است.سرابی که شما میبینید جاده را نامرئی میکند و به همین شیوه کشف جدید ما یک سراب تولید میکند.

گروه از محققان یک سری فرمول ریاضی تهیه کرده اند که اجازه ی تولید فراماده را میدهد و در حالت طبیعی وجود ندارد ولی میتواند اشیاء را نامرئی کند.

محققان اعلام کردند،این کشف میتواند به ما کمک کند تا توانایی های خود را گستش دهیم و موج های طولانی اشیاء را نامرئی کنیم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز

 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو